September 24th 2019

Hydrogeologi på Nordisk geologisk vintermøte 2020

Hydrogeologi og geokjemi er samfunnsnyttig! Eksempel på avrenning fra gruver i Folldal. (Foto: A. Sundal)
Universitetet i Oslo er vertskap og hydrogeologi og miljøgeologi har fått en egen sesjon

Lederne i Nasjonalt Fagforum Grunnvann (Anja Sundal) og IAH-Norge (Helen French) oppfordrer sine medlemmer til å sende inn faglige bidrag til konferansen. De ser også gjerne at man inviterer sine kontakter i inn og utland til det samme, for faglig og sosialt samvær i Oslo i januar. Som for fjordårets norske vintermøte i Bergen håper de at årets nordiske sesjon blir en god start på en framtidig og langvarig tradisjon for fagmiljøet.

Temabeskrivelsen bør kunne gi interessante bidrag fra et bredt spekter av aktive forsknings-, undervisnings- og arbeidsområder innen faget. Studenter blir spesielt oppfordret til å sende inn bidrag

Frist for abstract: 20. oktober 2019

Følgende vil også bli arrangert i.f.m. konferansen:

IAH Norge – årsmøte

Grunnvann i Norden: Nasjonalt fagforum grunnvann (NFG) inviterer til åpent fagmøte der man kan treffe nordiske kolleger og lære om og diskutere de enkelte lands løsninger og utfordringer innen tema som:

  • Utdanning
  • Fagorganisasjoner
  • Forvaltning
  • Vanndirektivarbeid
  • Arbeidsmarked


Vi ønsker spesielt å diskutere framtidig samarbeid og møtearenaer, f.eks. under de geologiske vintermøtene. Mer informasjon (tid, sted, foredragsholdere) kommer senere i høst, når konferanseprogrammet er klart.  Helen og Anja håper å se mange engasjerte hydrogeologer på vinterkonferansen, og at vi som verter fra norsk side bidrar med mange og gode foredrag og postere.

Relaterte prosjekter