September 6th 2019

Målinger fra helikopter over Trøndelag i september


Et helikopter vil kartlegge raskt og effektivt områdene i Trøndelag. Illustrasjonsbilde.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra fredag 6.september til begynnelsen av oktober 2019 utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av kommunene Tydal, Selbu, Holtålen, Midre Gaudalen, og Meråker.

Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging, samt å måle hva som er igjen av cesium-137 etter Tsjernobyl-ulykken i 1986. Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i Trøndelag.

NGU understreker at det også er nødvendig å måle over verneområdene for å få et sammenhengende bilde av geologien i landsdelen. Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, som også er et av verneformålene.

Får et detaljert bilde av geologien

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i linjer i retning øst - vest med høyde 60-80 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser, men også grunnvannsundersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

Måler i noen uker

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Heliscan og en operatør fra NGU. Målingene blir avsluttet i løpet av omtrent tre-fire uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen og reinbeitedistriktene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Kontaktpersoner

Lagleder Marco Brønner. Mobil 48 60 76 96. Marco.bronner@ngu.no

Senioringeniør Frode Ofstad. Mobil 90 95 21 58. Frode.ofstad@ngu.no