August 11th 2019

Målinger fra helikopter over Øksfjord halvøya

Helikopter på bakken med måleutstyr. Foto: NGU.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) vil i perioden fra 17.august til begynnelsen av september utføre geofysiske målinger fra helikopter i deler av kommunene Loppa og Kvænangen.

Hensikten med målingene er generell geologisk kartlegging. Målingene skal styrke kartleggingen av geologiske ressurser i Troms og Finnmark.

NGU understreker at det også er nødvendig å måle over verneområdene for å få et sammenhengende bilde av geologien i landsdelen. Målingene fra helikopter bidrar til bedre kartlegging av den vekslende geologien, som også er et av verneformålene.

Får et detaljert bilde av geologien

Selve målingene foregår ved at helikopteret flyr i linjer i retning øst - vest med konstant høyde 60 meter over bakken. Under helikopteret henger en målesonde som registrerer variasjoner i jordens magnetfelt og variasjoner i den elektriske ledningsevnen i berggrunnen. Med disse målingene får forskerne et detaljert bilde av geologien i området.

Resultatene fra undersøkelsen kan først og fremst benyttes ved videre geologisk kartlegging og mineralressursundersøkelser, men også ved grunnvanns-undersøkelser, kartlegging av eventuell fare for radon i hus, og kartlegging av svakhetssoner i fjell.

Måler i ca 3 uker

Målelaget består av en pilot fra helikopterfirmaet Heliscan og en operatør fra NGU. Målingene blir avsluttet i løpet av omtrent tre uker. Det blir ikke foretatt målinger i dårlig vær, som tåke, regn, snø og sterk vind, og heller ikke dersom solaktivitet gir forstyrrelser i magnetfeltet.

NGU vil utføre målingene i nært samarbeid med lokalbefolkningen og reinbeitedistriktene. Dersom målingene er uforenelig med annen aktivitet, ønsker NGU å bli kontaktet slik at mindre justeringer i måleopplegget kan gjøres.

Kontaktpersoner

Senioringeniør Frode Ofstad. Mobil 90 95 21 58. Frode.ofstad@ngu.no

Lagleder Marco Brønner. Mobil 48 60 76 96. Marco.bronner@ngu.no