August 16th 2019

NGU søker fire nye avdelingsdirektører


To NGU-ere ser mot fremtiden med optimisme. Foto: Astrid Lyså/NGU.
Alle direktørstillingene er faste lederstillinger i staten og rapporterer direkte til NGUs direktør. Søknadsfristen for alle stillingene er 08.09.2019.

I løpet av våren 2020 vil det bli igangsatt en strategiprosess i NGU for å tilpasse organisasjonen og driften for fremtiden. I forkant av strategiprosessen skal det etableres en organisasjonsmodell hvor det skal tilsettes avdelingsdirektører i tre geofaglige og en administrativ avdeling – totalt fire stillinger.

Avdelingsdirektørene vil sammen med direktøren utgjøre organisasjonens overordnede strategiske- og operative lederteam. Denne organiseringen har som ambisjonen å gi kjernevirksomheten større tyngde i de overordnede beslutningsorganer. Dette vil også gi et jevnere fordelt ledelsesspenn i de respektive avdelingene med rundt 50 personer i hver avdeling. Det er ikke endelig besluttet hvilke fagfelt som vil ligge under den enkelte geofaglige avdeling og de nye avdelingsdirektørene vil være med på å definere disse.

Vi søker etter en person med utdanning på masternivå, med ledererfaring, og som er resultat- og løsningsorientert. Vi tilbyr en sentral rolle i et spennende fagmiljø og muligheten til å bidra til å løse viktige samfunnsoppgaver.

Geofaglige stillinger

Ansvarsområdene og arbeidsoppgavene som del av NGUs lederteam:

 • Inngå i NGUs overordnede strategiske og operative ledelse
 • Sørge for tverrfaglig samarbeid og god samhandling over avdelingsgrensene
 • Etablere, ivareta og utvikle eksterne strategiske samarbeidsrelasjoner
 • Utvikle NGU i en retning som fremmer samfunnsoppdraget og møter samfunnets endrede behov
 • Ansvar for effektivisering og digitalisering
 • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre NGUs kompetanse til nytte for næringsliv, offentlighet og allmenhet

Som leder for egen avdeling:

 • Overordnet og operativ ledelse av egen avdeling med personalansvar for avdelingens ledere
 • Etablere og utvikle eget lederteam og skape et motiverende arbeidsmiljø
 • Ansvar for avdelingens faglige utvikling, mål- og resultatoppnåelse
 • Implementere de strategiske og organisatoriske endringer som besluttes
 • Gjennomføre besluttede omstillings- og endringsprosesser
 • Sørge for høy kvalitet i prosjekt- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner:

 • Naturvitenskapelig utdanning, minimum på masternivå, fortrinnsvis geofaglig
 • Kjennskap til og erfaring med kunnskapsledelse og endringsledelse
 • Dokumenterte resultater som leder
 • Erfaring med strategiske og analytiske prosesser
 • Prosjekt- og prosesskompetanse
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Løsnings- og resultatorientert med gjennomføringskraft
 • Teamorientert med evne til å involvere og engasjere
 • Endringsvillig mht. fremtidens behov
 • Tydelig, omgjengelig og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et inspirerende og kompetent fagmiljø som leverer viktige bidrag til flere av FNs bærekraftsmål
 • En spennende og utviklende stilling, med stor mulighet til å bidra til å forme fremtidens NGU
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Pensjons og forsikringsordninger i henhold til statens regulativ
 • Lønn etter avtale

Lenke til utlysningen på Searchhouse og Finn.no.

Søknadsfristen er 08.09.2019.

Administrativ stilling

Ansvarsområdene og arbeidsoppgavene som del av NGUs lederteam:

 • Inngå i NGUs overordnede strategiske og operative ledelse
 • Sørge for tverrfaglig samarbeid og god samhandling over avdelingsgrensene
 • Etablere, ivareta og utvikle eksterne strategiske samarbeidsrelasjoner
 • Utvikle NGU i en retning som fremmer samfunnsoppdraget og møter samfunnets endrede behov
 • Synliggjøre og tilgjengeliggjøre NGUs kompetanse til nytte for næringsliv, offentlighet og allmenhet
 • Overordnet ansvar for effektivisering og digitalisering

Som leder for egen avdeling;

 • Overordnet og operativ ledelse med personalansvar for avdelingens ledere
 • Etablere og utvikle eget lederteam og skape et motiverende arbeidsmiljø
 • Ansvar for avdelingens faglige utvikling, mål- og resultatoppnåelse
 • Gjennomføre omstillings- og endringsprosesser samt tilrettelegge og være pådriver i arbeidet med organisasjonsutvikling.
 • Sørge for høy kvalitet i prosjekt- og forbedringsarbeid

Kvalifikasjoner

Søkere må ha relevant utdanning på masternivå:

 • Kjennskap til og erfaring med kunnskapsledelse og endringsledelse
 • Dokumenterte resultater som leder
 • Kompetanse innen flere av fagområdene HR, økonomi, kommunikasjon og IKT
 • Erfaring med strategiske og analytiske prosesser
 • Prosjekt- og prosesskompetanse
 • Kjennskap til offentlig forvaltning er en fordel
 • God norsk og engelsk fremstillingsevne – muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Løsnings- og resultatorientert med gjennomføringskraft
 • Teamorientert med evne til å involvere og engasjere
 • Endringsvillig mht. fremtidens behov
 • Tydelig, omgjengelig og samarbeidsvillig
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Et inspirerende og kompetent fagmiljø som leverer viktige bidrag til flere av FNs bærekraftsmål
 • En spennende og utviklende stilling, med stor mulighet til å bidra til å forme fremtidens NGU
 • Et internasjonalt arbeidsmiljø
 • Pensjons og forsikringsordninger i henhold til statens regulativ
 • Lønn etter avtale

Lenke til stillingsannonsene på Searchhouse og Finn.no.

Søknadsfristen er 08.09.2019.