July 8th 2019

Gransker månebergarter i Lofoten

Astronaut Matthias Maurer leter etter månelignende steiner i fiskeværet Nusfjord i Flakstad kommune. Foto: S. Sechi/ESA
De trener på å kjenne igjen bergarter som finnes på månen. En gruppe forskere fra den europeiske romfartsorganisasjonen ESA har nylig saumfart Flakstad i Lofoten på jakt etter anortositt.

- Anortositt bygger opp de lyse høylandsområdene og er en av de to viktigste bergartene på månen, forteller guide og geolog Kåre Kullerud. Etter 20 år som professor ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitetet, og nå kurator ved Norsk Bergverksmuseum, kjenner han berggrunnen og den grovkornede anortositten i Lofoten svært godt.

Seks astronauter

Gjennom flere feltkampanjer i ESA-programmet Pangaea lærer astronautene hvordan de kan se forskjell på bergarter. De får kunnskap om dannelsen, gransker farge og kornstørrelse, og undersøker mineralene som bergartene er bygget opp av. Anortositt består i hovedsak av lys, kalsiumrik plagioklas.

Samtidig undersøker de skjærsoner, områder hvor bergarter er blitt deformert eller knust, og bergartsgrensene. I tillegg blir de «fjernstyrt», sendt alene ut i felt for å ta prøver og fulgt fra et kontrollrom som om de faktisk arbeidet på månen.

Astronaut Matthias Maurer får feltundervisning av professor Kåre Kullerud under oppholdet i Nusfjord i Lofoten. Foto: S. Sechi/ESA
Astronaut Matthias Maurer får feltundervisning av professor Kåre Kullerud under oppholdet i Nusfjord i Lofoten. Foto: S. Sechi/ESA

- Dette er meget kompetente folk. I år har vi hatt én astronaut og flere geologer med oss på feltarbeidet i Lofoten. Neste år skal vi arrangere kurs for seks astronauter i det samme området, opplyser Kullerud. Han minner om at astronauter fra de tre siste Apollo-ferdene i 1971 og 1972, også studerte bergartene i Lofoten før de reiste.  

Det er ventet at den neste bemannede romferden til månen vil skje i løpet av 2024.

Fine områder å studere

- Flakstad deler mange geologiske egenskaper med høylandet på månen, forteller Pangaea-instruktør og geolog Matteo Massironi. En av hans oppgaver i det fem dager lange feltarbeidet i Lofoten, var å lære ESA-astronaut Matthias Maurer enda mer geologi.

Maurer har allerede deltatt i tre feltekskursjoner, og har blant annet studert vulkanske bergarter på Lanzarote, tilsvarende basaltbergarten som astronautene finner i de mørke lavlandsslettene på månen.

- Vi er svært fornøyde med oppholdet i Lofoten. Det er kort tid fram til en ny bemannet romferd til månen. Astronautene må trene for å kunne finne anortositten og for å se grensene mellom bergartene. Her er det fine blotninger å studere, fastslår Matteo Massironi.

Prosjektgruppen

Foruten professor Kåre Kullerud, besto Pangaea-gruppen som arbeidet i Lofoten av prosjektleder Loredana Bessone, geologene Francesco Sauro, Riccardo Pozzobon og Matteo Massironi, astronaut Matthias Maurer, samt eksperter på digitale hjelpemidler og fjernkontroll under oppdrag i verdensrommet, Leonardo Turchi og Samuel Payler.

Noen av deltakerne på en flott blotning på Flakstad.
ESA var svært fornøyde etter oppholdet i Lofoten. Her er noen av deltakerne på en flott blotning på Flakstad. Foto: S. Sechi/ESA