June 13th 2019

100.000 hull i bakken


Brønner benyttes til både varme og vannforsyning. Foto: IBE
Brønn nummer 100.000 er registrert i Norge. Jubilanten er en 81 meter dyp fjellbrønn, som er boret for vannforsyning til en privat husholdning i Vestfold.

Norge er perforert med borehull til vann og varme. Nylig ble brønn nummer 100.000 publisert i den lovpålagte nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA.

Stor interesse

- Etter at brønnborerne ble digitale, har vi sett en kraftig økning i innrapporteringen, forteller prosjektleder Marianne Engdal ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). – Den nye registreringsløsningen «Brønnreg», som også kan brukes fra mobiltelefonen, gjør det svært enkelt å sende inn nødvendig informasjon til oss.

Brønn nummer 100.000 ble registrert på denne eiendommen i Vestfold.

Engdal påpeker samtidig at den økte aktiviteten også har trigget større interesse for NGUs karttjenester og for grunnleggende kunnskap om bergarter, hos norske borefirma. – Vi har fortsatt et etterslep i registreringene, men alle piler peker oppover, sier hun.

Kostnadseffektivt

Brønn nummer 100.000 ble boret i Tufte ved Horten i Vestfold. Brønnen er boret for privat vannforsyning og har en kapasitet i vanninnslag på 1500 liter per time. Her er det to meter ned til fjellet, og brønnen har en totaldybde på 81 meter.  

- Den sterke økningen i rapporteringen, både i tall og kvalitet, har redusert produksjonskostnadene og sørget for økt kostnadseffektivitet, både hos oss ved NGU og i bransjen, påpeker forsker Hans de Beer ved NGU.

Han har de siste par årene ledet et utviklingsarbeid som blant annet har sett på gevinstene som kan hentes ut ved å samle og gjøre kunnskap om undergrunnen bedre tilgjengelig for alle.

Den nye løsningen for brønnregistering har hatt en eksplosiv utvikling siden den ble lansert for vel ett år siden.