April 15th 2019

Fant 275 millioner år gammelt fossil på havbunnen


FOSSIL: Blant knuste skjell og blottet på en grå stein fant vi noe som vakte nysgjerrigheten. Et tydelig symmetrisk omriss i den grå steinen viste seg å være et 275 millioner år gammelt fossil!
Et merkelig avtrykk ble oppdaget i en steinblokk under et pågående MARENO-tokt nord for Bjørnøya. Nå er påskemysteriet oppklart.

I ti-tiden en søndagskveld senker roen seg i de fleste norske hjem. Men ute på havet er forskerne om bord på G.O. Sars i full sving. Skipet har ankommet målet utenfor Bjørnøya i den vestlige delen av Barentshavet, og videoutstyret senkes ned mot havets bunn.

Stein og knuste skjell

Området rundt Bjørnøya er grunt og dominert av sterke havstrømmer. Videoutstyret kommer ikke lenger enn 40 meter ned før vi treffer bunnen. Her er det i hovedsak stein og knuste skjellfragmenter som driver rundt.

Men noe fanger blikket, noe som for de aller fleste kan se ut som en vanlig gråstein. Den grå steinen stikker så vidt opp fra havbunnen, delvis dekket av rur og omringet av knuste skjell. Men litt er tydelig blottlagt for kameralinsa.

- Vi så en nokså slående symmetrisk utforming i steinen, forteller forskerne, som i en toktdagbok på mareano.no skriver at det så meget interessant ut og at de ville undersøke funnet nærmere. - Vi kontaktet Jørn Hurum på Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Og jo, det var sannsynligvis snakk om et fossilfunn på havets bunn!

Historie skrevet i stein

Fossilet som ble funnet stammer fra en gruppe skjelldyr kalt brachiopoda, eller armføttinger på norsk. Denne dyregruppen levde hovedsakelig for 250-500 millioner år siden, men noen få typer finnes fortsatt i dag. Vi har allerede sett flere levende eksemplarer i løpet av det pågående MAREANO-toktet.

LEVENDE: Det finnes noen få typer av armføttingene brachiopoda, som også lever i dag. Nederst til høyre på bildet ser du en.

Etter en nærmere titt på bildene klarte paleontologene ved Naturhistorisk museum å fastslå at det var snakk om arten productus, som er vanlig i Miseryfjellformasjonen på land på Bjørnøya. Men observasjoner av fossiler under vann er sjeldent.

Denne productus brachiopoden endte sine dager for omtrent 275 millioner år siden eller i midtre perm tid etter den geologiske tidsskalaen. Man kan vel si at historien til den fossile armfotingen har blitt skrevet i stein og bevart for vår tids geologer å oppdage!

Takk til Jørn Hurum og Hans Arne Nakrem ved Naturhistorisk museum for rask identifisering!

SKREVET I STEIN: Utformingen viser et noe bølgete og relativt symmetrisk omriss, så å si speilvendt på hver side av en rett stripe som på bildet går på skrått ned mot høyre. På hver side av denne stripen er det to nesten like store “knagger”. Fossilet er en productus brachiopode. Illustrasjon: Frank Jakobsen.

Relaterte prosjekter

MAREANO
MAREANO maps the bathymetry, seafloor conditions, biodiversity, geodiversity and sedimentary contamination along the Norwegian coast and sea areas.