March 8th 2019

Presenterte mineralmuligheter i Norden


Erlend Opstad og Magnus Thue fra Nærings-og fiskeridepartementet var innom NGUs stand. Avdelingsdirktør hos NGU, Henrik Schiellerup, står til høyre i bildet. Foto: Agnes Raaness.
Under PDAC, verdens største messe for gruveindustri og leting etter mineraler, presenterte Norges geologiske undersøkelse (NGU) norsk geologi og hvilket mineralpotensial som finnes her.

Messen samlet over 25.000 mennesker fra 3-6.mars og ble holdt i Canada. På PDAC 2019 deltok leteselskaper og investorer som har funnet eller er på jakt etter interessante prosjekter å jobbe med eller investere i. Flere norske selskaper var også der for å vise sine prosjekter og møte investorer.

Ellers var produsenter av borerigger og analyseutstyr tilstede. Det foregikk salg av mineraler og geologisk feltutstyr. Bransjeorganisasjoner og land/regioner promoterte også sine egne muligheter.

Faglig ansvar for Nordic Mining day

PDAC pleier å samle 25.000-30.000 mennesker hvert år. 

- Under Nordic Mining Day, presenterte NGU i samarbeid med våre søsterorganisasjoner i Sverige (SGU) og Finland (GTK) Nordens mineralpotensial og NGUs tjenester og data. I år var det NGU som hadde det faglige ansvaret for Nordic Mining Day, som vi gjennomførte i tett samarbeid med Innovasjon Norges kontor i Toronto, roser forsker Agnes Raaness.

- Hvordan synes dere gjennomføringen gikk?

- Vår stand som vi hadde i samarbeid med Direktoratet for Mineralforvaltning (DMF) har vært godt besøkt under Nordic Mining Day og resten av messen, så vi er godt fornøyd. Vi fikk også besøk av statssekretær Magnus Thue som åpnet Nordic Mining Day.