Start
04.04.2019 / 10:00

Slutt
04.04.2019 / 15:00

Geologiske ressurser i Trøndelag

NGU arrangerer innspillmøte og brukersamling om geologiske ressurser i Trøndelag. Foto: Espen Torgersen

Trøndelag fylkeskommune og NGU har inngått et treårig prosjektsamarbeid om å øke kunnskap og informasjonsgrunnlag om geologiske data som er relevant for utvikling av mineralnæringen i Trøndelag. I tillegg skal prosjektet gi bedre produkter til formidling av geologi og landskap i fylket til undervisning, forvaltning og reiseliv.

Vi inviterer enkeltpersoner og institusjoner som samlet representerer brede interesser knyttet til geologisk informasjon og ressurser. Vi ønsker å presentere prosjektet og få synspunkt og innspill til prioriteringer, brukerbehov og leveranser.

Prosjektet har følgende delmål:

  • Kunnskapsløft for næringsutvikling: samle, oppdatere og modernisere informasjon om geologiske ressurser i Trøndelag og mulighetene for å finne/utvikle dem
  • Kunnskapsløft for bærekraftig forvaltning av fremtidige ressurser: oppdatere og tilrettelegge informasjon om mineralske ressurser som redskap i arealforvaltning og langsiktig planlegging
  • Ny datainnsamling og kartlegging: bidra til utfylling av manglende dekning av Trøndelag av viktige data
  • Nettverk for utvikling: etablere og drive nettverk mellom kommuner, fylkeskommune og næringsliv vedrørende utvikling og forvaltning av fremtidige ressurser
  • Kunnskap om landskap: landskapsutvikling i Trøndelag som immateriell verdiskaper i et bærekraftig reiseliv

Møtet finner sted torsdag 4. april 2019 kl. 10.00 – 15.00 ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) i Leiv Eirikssons vei 39 i Trondheim.

Program

10.00 – 12.00: Informasjon om prosjektet, delmål og leveranser (plenum)

12.00 – 12.30: Lunsj

12.30 – 14.00: Drøfting av prosjektet, innhold, leveranser/produkter og formidlingsbehov (tematiske grupper)

14.00 – 15.00: Innspill til prosjektledelsen fra gruppene (plenum)

Påmelding

Ved påmelding samtykker du samtidig i at NGU kan oppbevare dine personopplysninger (navn og e-postadresse) fram til møtet er over.