December 5th 2018

Nytt Vinje-kart: - Mer bevisst på ressursene

Et utsnitt av kartet som dekker hele kommunen. Litt lengre ned i saken finner du hele kartet som du kan klikke på for å få større.
Vinje er den første kommunen i landet som er helt dekket av detaljerte, trykte geologiske kart over berggrunnen i 1:50.000 målestokk. Det kan de blant annet bruke til å se hvor de bør legge fremtidige byggeprosjekter og hvor det fins viktige ressurser.

Kommunen har det nest største i arealet i Sør-Norge med 3106 kvadratkilometer, men er tynt befolket med ca 3800 innbyggere. Nå er Vinje den første kommunen i Norge som er helt dekket av trykte berggrunnskart i 1:50.000 målestokk.

Men ikke nok med det; geolog Ellen Sigmond ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) har nå også samlet all informasjon i et helt nytt Vinje-kart i målestokk 1:100.000.

- Geologisk kartlegging er ikke dyrt. Vi bruker få dyre instrumenter, men det tar tid fordi den viktigste undersøkelsen foregår ute i terrenget. Vi må ut og gå! De første kartbladene som dekker Vinje ble trykt i 1979 og det siste i 2009. For hvert kartblad i 1:50.000 målestokk, tar det rundt fire år fra man har vært ute i felt til kartet er ferdig, forteller hun. 

- Det nytter ikke å trylle fram et geologisk kart når man skal legge en ny vei, jernbane, tunnel, eller lage en arealplan. Vinje kommune har vært forutseende og skjønt betydningen av å kjenne grunnen man bor og bygger på, roser Sigmond. 

- Vil forenkle planarbeidet

Oversikt over de 11 trykte geologiske kartene i målestokk 1: 50 000 som inngår i berggrunnskkartet til kommunen. Kartblad Sæsvatn 1414-2 kom ut først, trykt i 1979. Kartblad Vinje 1514-3 kom ut sist, trykt i 2009.

Nylig presenterte Sigmond det splitter nye kartet som dekker hele Vinje, for de ansatte og innbyggere i kommunen. 

- Vi hadde en gjennomgang der politikerne og administrasjonen fikk se nytten av kartet. Det har gjort at vi i kommunen har fått en helt annen bevissthet til ressursene vi har her. Nå ser vi mye enklere hvordan arealplanene bør se ut i forhold til masseuttak, hyttebygging, beiteområder, hvor det bør settes ut fisk og mye mer, forteller rådgiver i Vinje kommune, Dorthe Huitfeldt.   

- Berggrunnskartet vil bli lagt inn i kommunens kartverktøy. Det vil forenkle planarbeidet. Det vil også bli lagt i innsynsløsningen og blir tilgjengelig for innbyggerne snart, legger hun til. 

Brukt i veiplanlegging av ny hovedvei

Kartet over berggrunnen i Vinje kommune i målestokk 1: 100 000*. Klikk på det for å få det større. Her er det samlet alle data fra tidligere trykte kart og resultater fra nyere forskning de siste ti årene.I tillegg til å gi oversikten over bergartene angir kartet forkastninger, sprekker, skyvesoner, ertsforekomster og steinbrudd. * Oppgitt målestokk 1:100 000 forteller at 1 cm på kartet tilsvarer 100 000 cm  i terrenget, dvs. tilsvarer 1 kilometer.

Statens vegvesen har laget ferdig reguleringsplan for E134. En av hovedveiene mellom Øst- og Vestlandet. Her vil vegvesenet kutte ned kjørelengden med ca. 11 km for strekningen E134 Vågsli-Seljestad. Siden deler av denne strekningen går igjennom Vinje kommune, ser man blant annet på NGUs kart at Haukeli-området har en utfordrende berggrunn å bygge vei på.

- Vi har brukt NGUs kart for å få en oversikt over hvilke områder vi kan legge veien på. I tillegg bruker vi våre egne geologer for å se nærmere på aktuelle områder. Kartene fra NGU brukes en del i de geologiske rapportene vi lager for å planlegge veier. Et slikt grunnlag er nyttigst i overordnede planer, som konseptvalgutredninger og kommunedelplaner. Når vi kommer til detaljplanlegging er vi avhengige av å supplere med mer nøyaktig informasjon, som oftest fra seismikk og grunnboringer, forteller Sindre Egeland. Han er planansvarlig for E134-prosjektet. 

Praktisk kart som kan brukes 

Ellen Sigmond har utarbeidet 
berggrunnskartet over kommunen.

Geolog Ellen Sigmond forklarer at Vinje kommune nå har fått et kart som kan brukes praktisk fremover. 

- Det er ikke kjent noen radonfare for særskilte bergarter i Vinje, men de har noen steder med granitt, som de kan holde litt øye med. Ellers viser kartet hvor der er fordelaktig å lete etter grunnvann og hvor det kan tas ut bergarter som egner seg som pukk og som tilslag til asfalt. Geologiske kart er helt vesentlig for kommuner i forhold til arealplanlegging, opplyser hun.

Berggrunnskartet finnes i nynorsk og engelsk utgave. Det kan kjøpes hos Vinje kommune eller ved NGU.

På ngu.no finner du også flere andre digitale berggrunnskart i 1:50.000 målestokk. Disse kartene finnes for omtrentlig halve Norge.