November 13th 2018

Se kart over jordskjelvene rundt Jan Mayen


Slik kan det se ut etter jordskjelv ved Jan Mayen. Foto: Astrid Lyså.
Norge er landet med mest seismisk aktivitet i Europa nord for alpene. – Det vil fortsatt skje store jordskjelv ved Jan Mayen så lenge øya ligger nært den aktive plategrensen. Jordskjelvet fredag 9.november var likevel stort etter norske forhold, forteller forsker Marie Keiding fra Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Grunnen til at det skjer store jordskjelv ved Jan Mayen er en aktiv plategrense langs den såkalte midtatlantiske ryggen. Den er en undersjøisk fjellkjede som går midt igjennom hele Atlanterhavet. Her sklir de ulike platene i jordskorpa fra hverandre. Dette skaper jordskjelv og vulkanutbrudd.

Det vil fortsatt skje store jordskjelv ved Jan Mayen så lenge øya ligger nært den aktive plategrensen. Jordskjelvet sist fredag var likevel stort etter norske forhold, forteller forsker Marie Keiding.

- Klimaendringer vil kanskje gi noen utslag på jordskjelvaktiviteten ved for eksempel Grønland, men jeg tror ikke endringene vil øke styrken på skjelvene på Jan Mayen eller Norge.

- 6,8 vil høyst sannsynlig ikke skje på fastlands-Norge

Klikk gjerne på kartet for å få kartbildet større og se hvor skjelvene har skjedd.

Keiding jobber med geofarer på NGU. Hun har blant annet vært med på å lage et kart som viser jordskjelv i Norden de siste 30 årene. Fintfølende lyttestasjoner registrerer hvert år flere hundre skjelv i området vist på kartet. I Norge er det mest skjelv på Vestlandet og Nord-Norge ved Mo i Rana og opp til Bodø. Referanse til kartet: Keiding, M., O. Olesen, J. Dehls, 2018. Neotectonic map of Norway and adjacent areas.  

- Et jordskjelv så stort som 6,8 på Richters skalaen vil høyst sannsynlig ikke kunne skje på fastlands-Norge. Man mener at de største jordskjelvene på fastlandet vil kunne ha en styrke på 6-6,5. Slike skjelv skjer kanskje bare en gang hvert 10.000 år. Selv om 6,8 kanskje ikke høres ut som det er så mye mer, økes styrken ganske mye når skjelvet måles høyere på skalaen. Selvfølgelig er det svært vesentlig hvor nært man er skjelvet også, forklarer forskeren.

Etter skjelv faller det ofte steiner ned fra fjellsidene på Jan Mayen. Foto Astrid Lyså