Her flyr NGU med helikopter og droner

Her er en oversikt over helikopterlandringer og mulig droneflyvning i regi av NGU i sommer og høst.
NGU har fire droner i bruk, alle godkjent av Luftfartstilsynet.

Arbeidet skjer i forbindelse med skredfarekartlegging i august og september, og listen er oppdatert 1. august.

Her er oversikten