June 15th 2018

Myhr ny NGU-direktør


May Britt Myhr er NGUs nye administrerende direktør. Foto: NGU/UiO
May Britt Myhr (58) ble i statsråd fredag 15. juni utnevnt til ny direktør ved NGU. Myhr kommer fra stillingen som forskningssjef ved Naturhistorisk museum.

May Britt Myhr er opprinnelig fra Langevåg på Sunnmøre, er cand. scient. i kjemi fra NTNU og har solid erfaring fra forskningsvirksomhet.

Hun har blant annet vært direktør i SINTEF Petroleumsforskning og instituttleder i petroleumsteknologi ved Universitetet i Stavanger.

Hun kommer nå fra stillingen som forskningssjef for Naturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo. Myhr sto ikke på den opprinnelige søkerlisten til stillingen.

Morten Smelror slutter som direktør ved NGU 1. august. Det er foreløpig uklart når May Britt Myhr kan tiltre stillingen ved NGU.

Myhr blir den første kvinnelige toppsjefen i NGUs 160 år lange historie. I statsråd fredag 15. juni ble hun beskikket for seks år.