May 23rd 2018

Nye geologiske kart over Rogaland


Avdelingsdirektør Øystein Nordgulen sammen med forsker Mogens Marker.
Norges geologiske undersøkelse (NGU) publiserer nå seks nye kartblad over Rogaland i serien Berggrunnskart 1:50 000.

I tillegg til de seks nye kartene, publiserer NGU deler av ytterlige tre kartblad i NGUs kartdatabase. Med det er store deler av Rogaland fylke dekket av NGUs berggrunnskart i målestokk 1:50 000. 

Viktig for byggeråstoffer og mineraler i Rogaland

- Med de nye kartene vet vi mer om geologiske ressurser i Rogaland, som vil være særlig nyttig for utnyttelsen av byggeråstoffer og mineraler i fylket, forteller avdelingsdirektør for geologisk kartlegging, Øystein Nordgulen.

Mogens Marker har stått i spissen for kartleggingsarbeidet, som er utført sammen med Trond Slagstad. De nye kartene bygger videre på Rogalandsprogrammet (fra 2000-2006) som hadde særlig fokus på pukkforekomster.

I 1999 ferdigstilte NGU berggrunnkartleggingen av Norge i målestokk 1:250 000. Det langsiktige målet er nå å fortsette kartleggingen i målestokk 1:50 000. Ved ferdigstillelsen av de 6 nye kartbladene er 60 prosent av Norge kartlagt i målestokk 1:50 000.

20 års arbeid

Forsker Morgens Marker.

Utgivelsen av de nye kartbladene er resultatet av over 20 års innsats fra Mogens Marker, som har brukt feltsesongene til å ferdes på kryss og tvers av Rogaland fylke - stort sett til fots.

- I Sauda traff vi på en gutt som var ute på tur, og som var nysgjerrig på hvor vi hadde gått fra. Han ble lang i maska da han fikk høre at «turen» vår hadde startet i Egersund, og at vi hadde gått over 190 kilometer, forteller Mogens.

Med utgivelsen av de nye kartene setter 69 år gamle Mogens Marker snart punktum for en innholdsrik karriere.

I tillegg til kartleggingen av Rogaland, har Marker blant annet tilbrakt 25 feltsesonger på Grønland i regi av den danske geologiske undersøkelse. Selv om Mogens har vært ansatt i NGU siden 1997, har han hele tiden vært «fastboende» i Danmark, og har pendlet til og fra familien de siste 20 årene.

- Jeg regner med å ha reist tur-retur Danmark over 300 ganger på 20 år, avslutter Mogens med et smil.

De nye kartene

Følg lenkene for å finne de ulike kartbaldene i PDF.

Marker, M.; Slagstad, T.; Solli, A.
Berggrunnskart Skjoldastraumen 1213-4 M 1:50 000
Norges geologiske undersøkelse
http://aps.ngu.no/pls/oradb/rf.Visdok?c_dokid=0000065844

Marker, M.
Berggrunnskart Nærbø 1212-3 M 1:50 000
Norges geologiske undersøkelse
http://aps.ngu.no/pls/oradb/rf.Visdok?c_dokid=0000065846

Marker, M.; Slagstad, T.
Berggrunnskart Høle 1212-1 M 1:50 000
Norges geologiske undersøkelse
http://aps.ngu.no/pls/oradb/rf.Visdok?c_dokid=0000065843

Marker, M.; Slagstad, T.
Berggrunnskart Bjerkreim 1212-2 M 1:50 000
Norges geologiske undersøkelse
http://aps.ngu.no/pls/oradb/rf.Visdok?c_dokid=0000065845

Marker, M.; Slagstad, T.
Berggrunnskart Lyngsvatnet 1313-3 M 1:50 000
Norges geologiske undersøkelse
http://aps.ngu.no/pls/oradb/rf.Visdok?c_dokid=0000065842

Marker, M.; Slagstad, T.; Sigmond, E.M.O.
Berggrunnskart Sand 1313-4 M 1:50 000
Norges geologiske undersøkelse
http://aps.ngu.no/pls/oradb/rf.Visdok?c_dokid=0000065861

Du kan også se de nye kartene i NGUs berggrunnsdatabase.