24.04.2018 / 13:00

Fagseminar om grunnvann og grunnvarme

Den norske avdelingen til International Association of Hydrogeologists (IAH) inviterer til fagseminar 24. april 2018.

Grunnvann som energikilde

Temaet for seminaret er Grunnvarme fra grunnvann og avholdes hos Norconsult AS i Sandvika. Det vil avsettes tid til spørsmål og nettverksbygging i løpet av dagen som avsluttes med middag for de som ønsker det.

Bruken av grunnvann som energikilde er et konsept som opplever økt popularitet i Norge for tiden. Grunnvannsløsninger, såkalte åpne løsninger er effektive og har ofte svært god lønnsomhet. Åpne løsninger krever imidlertid mer kompetanse enn de mer tradisjonelle energibrønnene i fjell, noe somtil tider kan være en utfordring for bransjen. Fagfeltets tverrfaglighet innenfor varmepumpeteknologi,energiberegninger, hydrogeologi og vannkjemi m. m. gjør at ulike aspekter ved bruken av grunnvann som varmekilde ikke blir håndtert. Problemer knyttet til grunnvannskjemi, vannbalanse, varmebalanse, potensielle setningsproblematikk osv. er eksempler på potensielle problemer. Fokus på korrekt design og vedlikehold er spesielt viktig for å håndtere disse utfordringen. Dette seminaret har som mål å gi en god introduksjon til konseptet Åpne løsninger, drøfte fordeler og ulemper med disse, samt presentere ulike fungerende anlegg i Norge. Seminaret vil inneholde en blanding av foredrag fra forskningsmiljøet, driftspersonell og case studies fra inn- og utlandet. Dette er et fagseminar tilrettelagt for prosjekteiere, kommuner, rådgivere og forskere hvor det legges opp til ekskursjon ved et åpent grunnvannsanlegg i Asker etter lunsj dagen etter, 25. april, kl. 13.00. (Reise med eget fremkomstmiddel).

Sted

Fagseminaret vil finne sted hos Norconsult AS i Sandvika, Vestfjordgaten 4, 1338 Sandvika, tlf. 67 57 10 00

Påmelding og pris

Påmeldingsfrist: 20. april 2018
For mer informasjon og påmelding, vennligst besøk Norconsults sider

  • Påmelding dagsseminar med lunsj: 700,- (IAH-medlemmer 400,-)
  • Nettverksbyggings-Middag med drikke (catering med god Tapas og drikke): 300,-
  • Ekskursjon til Asker 25. april (reise fra Sandvika ved eget fremkomstmiddel): Gratis

Program

09:15-09:45: Kaffe og registrering
09:45-10:00: Kevin J. Tuttle (Formann, IAH-Norge). Ønsker velkommen til IAH-seminaret
10:00-10:30: Sondre Gjengedal (Ph.D., NTNU). Introduksjon til grunnvarmekonseptet
10:30-11:00: Gry Berg (Seksjonssjef, Vassdragsinngrep, NVE). Vannressurslovens regler om grunnvann; aktsomhet, meldeplikt, konsesjonsplikt og reaksjoner
11:00-11:30: Mohammed Abuasbeh (Ph.D., KTH). Case study: ATES Rosenborg
11:30-12:00: Petter Heyerdahl (Prof., NMBU) og Wilhelm Huus-Hansen (Anergy AS). Effektiv solenergilagring i fjell og løsmasser – fullkontakt koaksialkollektor
12:00-13:00: Lunsj
13:00-13:30: Bjørn Frengstad (Prof. NTNU). ORMEL-prosjektet
13:30-14:00: Mari Helen Riise (M.Sc., Asplan Viak AS). Vedlikehold av energibrønner i Melhus
14:00-14:30: Kaffepause
14:30-15:00: Geir Vangsnes. 20-års erfaring med åpne energibrønner- Endringer over tid, vedlikehold, ny forståelse, og nye muligheter i berggrunnen
15:00-15:30: Joseph Allen (M.Sc., Norconsult AS). Erfaringer fra åpne energibrønner i rombeporfyr, Drammen
15:30-16:00: Fridtjov Ruden (Cand. Real., Ruden AS). Litt om boring, en god del geologi og mye energi: Eksempel fra Asker Panporama. Ekskursjon 25. april
16.30-20.00: Middag (catering i Sandvika)