Klimatilpasning

Jordas klima blir varmere og for Norge betyr dette blant annet mer regn og flere regnflommer. Dette skaper nye utfordringer i forbindelse med planlegging av byer og tettsteder. En grunnleggende forståelse av vannets kretsløp er en forutsetning for å finne løsninger som gjør byene og tettstedene mer robuste mot framtidas klimaendringer.