March 9th 2018

Nye sjøbunnskart i vest


Forsker og prosjektleder Dag Ottesen presenterte de nye sjøbunnskartene i Florø, Norges vestligste by med vel 9000 innbyggere. Florø fikk bystatus i 1860, og var senter for det rike vestlandsfisket etter sild både på 1800-tallet og i 1950-årene.
FLORØ: Norges geologiske undersøkelse (NGU) har utarbeidet detaljerte kart fra sjøbunnen i fire kommuner i Sogn og Fjordane. Kartene er ment å styrke forvaltningen av de kystnære områdene.

Nær 40 deltakere fra næringsliv, politikk og offentlig forvaltning var til stede i Flora samfunnshus i Florø da NGU nylig presenterte de nye sjøbunnskartene. - Et spennende prosjekt i et spennende område, sa forsker og prosjektleder Dag Ottesen ved NGU da han viste fram resultatet av tre års arbeid.

Åpner havet

De nye kartene fra kommunene Flora, Bremanger, Vågsøy og Selje ble mottatt med både skryt og begeistring. En som kjenner godt til produktene fra tilsvarende kartlegging på Søre Sunnmøre for tre år siden, er kommunalsjef Jarl Martin Møller i Herøy kommune:

- Slike kart gir oss merverdi og åpner havet på en helt ny måte. Ved å bidra økonomisk til en slik kartlegging legger vi til rette for at kloke hoder kan drive både næringsutvikling og bedre planlegging, sa Møller blant annet da han gjestet møtet i Florø.

Kartleggingen

Kartleggingen utenfor kysten av Sogn og Fjordane er gjennomført ved hjelp av svært detaljerte dybdedata, innsamlet med multistråleekkolodd av Kartverket. NGU har behandlet dataene for blant annet å få fram informasjon om hardhet på bunnen. 250 videolinjer og over 60 bunnprøver er samlet inn sammen med til data fra 55 linjer med sedimentekkolodd. Ved å tolke og sammenstille alle data, har forskerne framstilt høyoppløselige kart over hva sjøbunnen består av.

Ut fra dybde- og bunnsedimentkartene er det i tillegg utarbeidet kart over ankringsforhold, helning av havbunnen, gravbarhet og bunnfellingsområder. De nye kartene kan for eksempel avdekke de beste områdene for å ankre opp skip i havsnød, og brukes til å finne riktig plassering av et oppdrettsanlegg.

Sentrale skikkelser i arbeidet med de marine grunnkartene: Fra venstre lagleder Reidulv Bøe, prosjektleder Dag Ottesen, database- og nettkartansvarlig Aave Lepland, alle fra NGU, og prosjektleder Elisabeth Aune i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Kart på nett

- Vi har også undersøkt miljøforholdene på ti forskjellige steder i fjordene for å sjekke forurensingsstatusen. Generelt kan vi si at nivået av miljøgifter er lavt og under grenseverdiene for både organiske miljøgifter og tungmetaller i dette området, sier Dag Ottesen.

Kartene er gjort lett tilgjengelige på nett, både som ferdige produkter og som en karttjeneste forvaltningen og næringslivet kan ta inn i sine planleggingssystemer. - I tillegg har vi alle datafilene som brukerne kan laste ned og bruke selv, sier NGU-ansvarlig for marine data, Aave Lepland.

Kartleggingen i Sogn og Fjordane er gjennomført som et spleiselag mellom NGU, Sogn og Fjordane fylkeskommune, oppdrettsnæringen og de fire aktuelle kommunene.

Fornøyd i fylket

- Vi er svært fornøyde med å ha fått på plass kart over sjøbunnen for fire kommuner i fylket. Det gjør oss bedre i stand til å vurdere plassering av ulike tiltak i sjøen, sier fylkeskommunens prosjektleder, seniorrådgiver Elisabeth Aune.

- Målet er å få kartlagt resten av fylket også, samt å utvide den marine grunnkartlegginga med naturtypekart. Det overordnede er bedre planlegging og offentlig forvaltning, samt at det skal være til hjelp for utvikling av næringsvirksomhet langs kysten vår, sier hun.

NGU, Kartverket og Havforskningsinstituttet ønsker nå å få på plass en statlig finansiering til det planlagte kartleggingsprogrammet «Marine grunnkart i kystsonen», slik at havbunnen i enda større kystområder kan bli systematisk kartlagt.

Mange interesserte var møtt opp da NGU, her ved Aave Lepland, presenterte de nye sjøbunnskartene i Florø.
Dag Ottesen viser fram de nye kartene for Nils Myklebust i fiskerinæringen og Nils-Roar Hareide i Runde Miljøsenter.