April 8th 2015

Sunket kontinent under Island


Öræfajökull på Island. Under dette området kan det ligge en bit av et gammelt kontinent. (Foto: Guillaume Baviere, CC BY 2.0)
Norske forskere lanserer en teori om at sørøstkysten av Island ligger oppå et sunket kontinent. Trond Torsvik, som er en del av Laget for geodynamikk ved NGU, har ledet forskningen.

- Den geologiske kjemien på sørøstkysten av Island passer ikke med resten av Island, sier Trond Torsvik til forskning.no. Han peker spesielt på området rundt vulkanen Öræfajökull.

Torsvik er leder for Centre for Earth Evolution and Dynamics (CEED) ved Universitetet i Oslo, og har ledet arbeidet med en studie som prøver å forklare hvorfor denne delen av Island skiller seg ut. Den oppsiktsvekkende teorien er at sørøstkysten av Island ligger oppå en begravd og sunket del av et kontinent, nærmere bestemt en liten bit av Grønland.

Hele teorien presenteres i en artikkel, som er publisert i Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Trond Torsvik, som er en del av Laget for geodynamikk ved NGU, har ledet studien av den spesielle sørøstkysten på Island.
Trond Torsvik, som er en del
av Laget for geodynamikk
ved NGU, har ledet studien av
den spesielle sørøstkysten
på Island.

Mikrokontinent løsnet

- For rundt 60 millioner år siden løsnet en del av østkysten av Grønland, forteller Torsvik.

Delen har fått navnet Jan Mayen-mikrokontinentet (JMM), og det er et fragment av denne som kan ligge under sørøstkysten av Island. I følge forskerne lå dette nye mikrokontinentet på den eurasiske platen, og beveget seg stadig lenger og lenger vekk fra Grønland. Samtidig ble det dekket av lava som etterhvert skulle bli Island. 

Skiller seg ut

Det er nettopp dette som er spesielt med området på sørøstkysten av Island. Her finnes kjemiske spor av et gammelt kontinent, som ikke passer med resten av Island. I følge forskerne, har den nye vulkanske steinen her blitt forurensent av den gamle kontinentbiten, som ligger under.

- Vi ser spor etter kontinentfragmentet i forskjellige isotopforhold fra steinen rundt Öræfajökull, sier Torsvik. 

Kan skape debatt

De nye teoriene fra Trond Torsvik og hans kolleger, står i kontrast til tidligere forklaringer av fenomenet på sørøst-Island. Det er derfor grunn til å tro at artikkelen kan skape debatt.

Tidligere har man trodd at steinsammensetningen i området skyldes at sedimenter fra gamle kontinenter har blitt resirkulert i mantelen, og at denne massen har kommet opp igjen gjennom varmekanaler. Torsvik og hans kolleger får imidlertid ikke det til å stemme med at den spesielle steinblandingen er konsentrert på ett sted, og at skorpen på sørøstkysten er mye tykkere enn andre steder på øya.