Melding om grunnvannsundersøkelser

Forskrift om oppgaveplikt ved brønnboring og grunnvannsundersøkelser skal gi offentlig kunnskap om grunnvannsressurser i Norge. Ved siden av boring til utnyttelse av grunnvann, gjelder forskriften alle undersøkelser hvor det utarbeides en skriftlig rapport om en eller flere grunnvannsundersøkelser og/eller vurdering av grunnvannsforhold. Oppgaveplikten gjelder alle som utfører undersøkelser etter grunnvann og utarbeider en rapport om undersøkelsen. Hva er oppgavepliktige grunnvannsundersøkelser? Forskriften krever at det skal sendes melding til NGU om grunnvannsundersøkelsen snarest og senest innen tre måneder.

Dette skjemaet benyttes til å sende meldingen og laste opp rapporten (pdf). Alle opplysninger som gis NGU i forbindelse med oppgaveplikten vil være offentlig tilgjengelige. Rapportene vil være søkbar gjennom NGUs litteraturdatabase og gjennom GRANADA. NGU kan i enkelttilfeller treffe avgjørelse om at opplysninger skal behandles fortrolig i en tidsperiode. Den som utfører boringer etter grunnvann registrerer boringene her. Forenklet etterregistrering av brønn- og energiboringer som ikke har blitt registrert av brønnborer utføres her.

Ved spørsmål, ta kontakt med NGU.

Velg inntil 4 emneord inkludert "Grunnvann".
Files must be less than 8 MB.
Allowed file types: pdf doc docx.

Rapporten blir offentliggjort etter innsendt melding. Ved eventuell tilgangsbegrensning offentliggjøres kun informasjon om rapporten, inkl. sammendrag. Velg om rapporten skal offentliggjøres.

OPPDRAGSGIVER

BRØNNER