February 7th 2018

Ønsker økt kartlegging


Fylkesordfører Tore O. Sandvik understreket under NGU-dagen at nye Trøndelag skal skape og fremme innovasjon og nyskaping. Foto: Smidesang & Lyng
- Vi må kartlegge havbunnen og mineralressursene i langt større grad enn i dag, sa Trøndelags fylkesordfører Tore O. Sandvik under NGU-dagen.

- Vi skal bygge samfunnet på større kunnskap, og med mindre risiko, sa Sandvik blant annet og fikk langt på veg følge av rådmann Morten Wolden i Trondheim kommune:

- Norges geologiske undersøkelse er viktig for Trondheim. Institusjonen tiltrekker seg internasjonal kompetanse. Byen skal være attraktiv nok til at vi får de beste hodene, påpekte Wolden.

Konkurransedyktig

Statssekretær Magnus Thue i Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) understreket på sin side at regjeringen skal sørge for en konkurransedyktig og bærekraftig mineralnæring. Han viste blant annet til at det nå er lagt til rette for utvinning av kobber i Kvalsund i Finnmark, og utvinning av rutil fra Engebøfjellet i Sogn og Fjordane.   

Nye Trøndelag, med grønt skifte, blå vekst og digitalisering, var temaet under årets NGU-dag, som ble arrangert fra lunsj til lunsj tirsdag 6. og onsdag 7. februar. Konferansen samlet nærmere 140 deltakere fra forskning, undervisning, offentlig forvaltning og næringsliv.

Effektiv forvaltning

Her ble det blant annet vist til hvordan digitalisering øker effektiviteten og kvaliteten i geologisk kartlegging, hvordan digitalt, tverrfaglig samarbeid skaper verdier, og hvordan staten må sikre seg demokratisk kontroll over sine egne data - og dele dem.

- Målet med digitalisering er en enklere hverdag og en mer effektiv forvaltning, sa statssekretær Magnus Thue.

NGU-dagen ble avsluttet med en panelsamtale mellom seks trønderske ungdomspolitikere om temaene som var behandlet gjennom konferansen.