February 6th 2018

Avtale om sporing av rømt fisk


Den nye sporingsordningen for rømt oppdrettsfisk blir nå basert på en kombinasjon av DNA-analyser og nettopp grunnstoffanalyser av fiskens skjell. Foto: Gudmund Løvø
Grunnstoffanalyser av fiskeskjell skal bidra til å spore rømt oppdrettsfisk. Veterinærinstituttet har inngått en avtale med Sjømat Norge om å bruke den nye analysemetoden.

- Vi startet ned å analysere 1347 skjellprøver fra 18 settefiskanlegg. Hvert anlegg hadde sitt unike signal i fiskeskjellet. Senere fant vi at metoden også fungerte da vi laget et simulert rømningsforsøk, fortalte forsker Belinda Flem ved Norges geologiske undersøkelse under NGU-dagen.

Den nye sporingsordningen for rømt oppdrettsfisk blir nå basert på en kombinasjon av DNA-analyser og nettopp grunnstoffanalyser av fiskens skjell.

Måtte ta et ansvar

DNA-analyser bidrar til å snevre inn antall oppdrettsanlegg fisken kan ha rømt fra, mens grunnstoffanalysene av fiskens skjell gjør det mulig å skille mellom anlegg som eventuelt har fisk med samme genetiske opphav, heter det i en pressemelding fra Veterinærinstituttet.

- Vi har opplevd mye rømning. Vi fikk krav fra myndighetene, og fant at vi måtte ta et ansvar selv, sa samfunnskontakt Alf Jostein Skjærvik i oppdrettselskapet Salmar på NGU-dagen.

Selve analysemetoden er resultat av et forskningssamarbeid mellom NGU, VESO og Veterinærinstituttet, og finansiert av flere oppdrettselskap, FHL Miljøfondet, Fiskeri - og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) og Sjømat Norge.

Grønt skifte og blå vekst

På NGU-dagen var grønt skifte ett av temaene, og flere av foredragsholderne holdt fram at det er nødvendig med både mye og nye mineraler for å utvikle grønn teknologi og grønn energi.

Viseadministrerende direktør Ole Erik Almlid i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) understreket at han ønsker å skape arbeidsplasser og verdier, men at de av og til opplever politisk motstand mot for eksempel utvinning av nye mineralressurser.

- Det er dumt av mange årsaker. Vi må få ut dette potensialet, det gir arbeidsplasser og er verdier som er viktig for det grønne skiftet, sa Almlid blant annet.

- Vårt samspill med organisasjoner som NGU er viktig. Vi har stor glede av å samarbeide med dere, sa NHOs Ole Erik Almlid på NGU-dagen. Her var han svært opptatt av nødvendigheten av å skape nye arbeidsplasser. Foto: Smidesang & Lyng

Også blå vekst var et tema på NGU-dagen: Stortingsflertallet ser nå ut til å gå inn for at offshorefartøy i opplag kan rustes opp for å kunne brukes til å rense havet for plast.

- Det er en veldig god idé, spørsmålet er hvem som skal betale for det, sa direktør Ingrid Schjølberg ved NTNU Havrom i sitt foredrag.