January 18th 2018

Nye geologikart over Oslo og Asker

De nye kartene over Oslo og Asker dekker de mest folkerike delene av Norge.
NGU ble prisbelønt for berggrunnskartet over Kongsberg - Modum - Hønefoss i fjor. Nylig kom to nye berggrunnskart over de tett befolkede områdene Asker og Oslo.

- Vi har hele 21 kart på ett eller annet sted i produksjonsprosessen akkurat nå, sier forsker Anne Kathrine Svendby ved Laget for fastfjellsgeologi ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Hun leder kartkomiteen ved NGU, som kvalitetssikrer og godkjenner alle berggrunnskart som utgis. Kartkomiteen sjekker at geologien på kartet ser riktig ut, at kart og profiler stemmer overens, og at farger og tegnforklaring stemmer overens. Kartene skal også se ryddige og enhetlige ut.

På nett og til trykk

- Det er ikke alle kart som trykkes, brettes og selges. De fleste datasettene ender som kart på nett, som ved behov kan plottes ut fra .pdf-filer i god kvalitet. Alle ferdige kart er tilgjengelig for nedlastning via NGUs karttjeneste. Fra nettet kan de brukes av både det offentlige og av næringslivet når for eksempel nye store utbyggingsprosjekter planlegges, forteller Svendby.

I tillegg er kartene, i hovedsak i målestokk 1:50.000, et nyttig og viktig verktøy for studenter og forskere, og til glede for folk ellers som er opptatt av geologi.

- Mye å jobbe med

De nye kartene over Oslo og Asker dekker de mest folkerike delene av Norge, og er sammenstilt av NGU-forsker Ole Lutro. I tida framover kommer det ut seks kart fra Rogaland, signert forsker Mogens Marker. Det gjelder kartbladene Nærbø, Høle, Sand, Lyngsvatnet, Bjerkreim og Skjoldastraumen. Samtidig kommer NGU-veteran David Roberts med kart fra Bekkarfjord i Finnmark.

- Målet er fortsatt å produsere kart i målestokk 1:50.000, vi har over 40 prosent igjen av Norge å jobbe med, sier Svendby. - I tillegg arbeider vi med å gjøre 1:250.000-kartene "sømløse", det vil si at de forskjellige kartbladene glir over i hverandre, at bergartsgrensene og fargene på kartene stemmer overens.

Kartproduksjonen i overgangsfase

I tiår har geologene håndtegnet sine kart basert på feltkart og notater, før de har levert resultatet til kartografer for ferdigstilling og digitalisering.

- Dette er nå i endring, forklarer Anne Kathrine Svendby, - for selv om eldre håndtegnede kart fortsatt sammenstilles og digitaliseres i samarbeid med Laget for geomatikk og IT her ved NGU, kartlegges det nå mer og mer digitalt ved bruk av bærbare datamaskiner med integrerte kartleggingsverktøyer. All informasjon blir da behandlet digitalt fra felt til kart, og geologen kan selv produsere utkastene til ferdige kart. Samtidig blir alle målinger, beskrivelser og bilder lagt inn i NGUs databaser. Samtidig er vi også ved digital kartlegging avhengig av et godt samarbeid med geomatikklaget for å få ferdigstilt de geologiske kartene.

Forskerne Anne-Kathrine Svendby og Ole Lutro med de nye kartene over Oslo og Asker.

Kartene fra 2017

Lutro, O., Graversen, O., Larsen, B.T., Naterstad, J., Bockelie, J.F., & Bockelie, T., 2017:
Berggrunnskart ASKER 1814-1, M 1: 50 000.
Norges geologiske undersøkelse

Graversen, O., Nordgulen, Ø. & Lutro, O. 2017:
Berggrunnskart OSLO 1914-4, M 1:50.000.
Norges geologiske undersøkelse

Zwaan, K.B. & Binns, R. E. 2017.
Berggrunnskart HELLIGSKOGEN 1633-2 & ČOAHPPEJÁVRI 1733-3, M 1:50 000.
Norges geologiske undersøkelse

Kartene fra 2016

Berggrunnskartet "Kongsberg litotektoniske enhet, Kongsberg - Modum - Hønefoss", som fikk fagjuryens pris for beste trykte kart under Geomatikkdagene på Lillehammer i fjor, er laget i målestokk 1:100.000 og sammenstilt av Giulio Viola, Bernard Bingen og Arne Solli.

For øvrig kom disse berggrunnskartene ut i 2016:

Siedlecka, A. & Roberts, D. 2016:
Berggrunnskart VARANGERBOTN 2335-3, M 1:50 000. 
Norges geologiske undersøkelse.

Jorde, K. & Andresen, A. 2016:
Berggrunnskart EIDFJORD 1415-4, M 1: 50 000.
Norges geologiske undersøkelse