January 11th 2018

Nye forsøk på å spyle ned Veslemannen


NGUs lagleder Reginald Hermanns og seksjonssjef Lars Harald Blikra i NVE, er to av de største fjellskredekspertene i Norge.
Skredeksperter skal i høst på nytt øke vanntilførselen inn i det ustabile fjellpartiet Veslemannen i Møre og Romsdal. Målet er å få 150.000 kubikkmeter masse til å rase.

Høsten 2017 mislyktes forsøket med å spyle ned Veslemannen. Temperaturen sank, nedbøren gikk over i snø og bevegelsene i fjellet ble redusert.

Naturlige prosesser

- Dersom vi når rødt farenivå og evakuering igjen i løpet av høsten, skal vi øke vanntilførselen sammenlignet med i fjor og trolig fordele vanntrykket på en annen måte, bekrefter seksjonssjef Lars Harald Blikra i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Han kom med de nye opplysningene under et foredrag ved det nordiske geologiske vintermøtet i København. Her gjorde han det klart at det er et ønske fra myndighetene å få Veslemannen til å rase ved å bruke naturlige prosesser, som vanntilførsel, når fjellet er på sitt mest sensitive.

Sprengning for risikabelt

Veslemannen er en del av det ustabile fjellet Mannen i Romsdalen i Møre og Romsdal, og beveger seg mellom 10 og 150 cm pr. år. Veslemannen oppfører seg stabilt om vinteren, men rører på seg om høsten når gammel snø er smeltet og det regner mye.

Lars Harald Blikra, som tidligere arbeidet som forsker og lagleder ved Norges geologiske undersøkelse, avviser foreslåtte forsøk på å sprenge ned fjellpartiet. - Det er blant annet for risikabelt for folk som skal arbeide i dette terrenget, det er mye løst fjell, stadige steinsprang, og i tillegg snø og stor usikkerhet om snøskred, sier han.

Mannen er ett av sju ustabile fjellparti i Norge som i dag betegnes som høyrisikoobjekt og som dermed blir kontinuerlig overvåket av skredeksperter.

Prisvinner på Preikestolen

Det 33. nordiske geologiske vintermøtet i København samler cirka 550 deltakere fra Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark. I alt blir det presentert 384 foredrag og 157 postere i løpet av de tre dagene konferansen varer.

NTNU-student Katrine Mo er hedret med pris for beste studentposter på det geologiske vintermøtet i København.

Årets prisvinner for beste studentposter ble NTNU-student Katrine Mo, som gjør masteroppgaven sin ved NGU på stabilitetsvurderinger av turistattraksjonen Preikestolen i Rogaland. Her blir hun veiledet av NGU-erne Reginald Hermanns og Martina Böhme.

Det som regnes som den største geologiske konferansen i Norden, er også et yndet møtested for nettverksbygging på tvers av landegrenser og forsknings- og utviklingsprosjekter. Norges geologiske undersøkelse har vel 20 medarbeidere til stede, mens Norsk Geologisk Forening (NGF) har opprettet en liten stand i møtelokalene sammen med sine kolleger fra Danmark og Sverige.