Serpentinitt

Serpentinitt er en omdanningsbergart som ofte er grønn med en marmorert struktur. Hovedbestanddelen er varianter av serpentinmineraler, krysotil og antigoritt.

Serpentinitt dannes ved omdanning av jern-magnesiumrike bergarter dypt nede under havbunnen. Omdanningsprosessen kan beskrives som hydrering. Bergarten har derfor mye bundet vann i krystallstrukturen, noe som har gitt en sær anvendelse av serpentinitt som nøytronskjold i kjernereaktorer.

Som naturstein er serpentinitt kjent helt fra antikken, og kalles ofte "grønn marmor" siden hardhet og polerbarhet er sammenlignbar. I Norge var det inntil nylig produksjon av serpentinitt i Sparbu nær Steinkjer.