April 11th 2008

PCB-forurensning på Svalbard

Analyser av over 120 PCB-prøver på Svalbard, viser til dels høye nivåer av den alvorlige miljøgiften i produkter og jord fra de russiske bosetningene i Barentsburg og Pyramiden.

PCB_SvalbardTore Volden ved NGU tar prøver av forurensningen i de russiske bosetningene på Svalbard.

PCB_SvalbardForskere frykter at miljøgiften PCB kan spre seg på Svalbard.Norges geologiske undersøkelser (NGU) tok sommeren 2007 over 120 prøver av oljer, maling, jord, betong og kondensatorer på Svalbard.

Fare for spredning

Undersøkelsen var et samarbeid med Sysselmannen, Statens forurensningstilsyn og det russiske gruveselskapet Trust Arktikugol.

Analysene viser til dels høye nivåer av PCB i produkter og jord fra de russiske bosetningene i Barentsburg og Pyramiden. I Longyearbyen er det lave konsentrasjoner av PCB i maling og jord.

Risikoen er stor for at PCB kan spre seg i de russiske bosetningene.

Bredt samarbeid

Sysselmann Per Sefland mener resultatene viser hvor det må settes inn tiltak og at det er avgjørende med et samarbeid mellom norske myndigheter, virksomheter med aktivitet på Svalbard og forskningsmiljøene for å fjerne lokale PCB-kilder.
PCB er en av de farligste miljøgiftene vi kjenner. Ny bruk av PCB ble forbudt i Norge i 1980. De viktigste kjente utslippskildene i dag er PCB-holdige produkter og bygningsmaterialer, både de som er i bruk og de som er kastet.

Flere kilder

PCB i naturen på Svalbard kommer fra flere kilder. Noe skyldes langtransport fra andre land med luft og havstrømmer og som en bestanddel i fisk og pattedyr. Flere undersøkelser fra perioden 1998-2007 viser at det også er lokale kilder til PCB-forurensning på Svalbard.

Analyser fra bosetningene ved Isfjorden viser nå at det er til dels høye nivåer av PCB både i overflatejord, kassert utstyr og bygningsmaterialer.

Opprydding

- En oppryddingsaksjon er nødvendig for å hindre mer spredning av PCB. Enhver virksomhet har ansvaret for å hindre forurensning etter Svalbardmiljøloven. Det samme gjelder opprydning etter tidligere aktivitet og kartlegging og forsvarlig utfasing av PCB-holdig elektrisk utstyr, skriver Sysselmannen på sin egen hjemmeside.