February 13th 2009

Gull i Norge

Hvor har man funnet gull i Norge?

Den første gulldriften i Norge kom i gang på Eidsvoll i 1758 etter at det ble funnet synlig gull i en kvartsgang i en av de gamle gruvene som Odalen kopperverk drev. Senere ble lignende gullførende kvartsganger funnet på Bømlo i Telemark og i Bindal i Nordland.

Det ble neppe utvunnet mer enn ca. 500 kg gull fra slike kvartsganger. Inntil Bidjovagge gull-/koppergruve startet opp i 1985, har Norges bidrag til verdens gullproduksjon hovedsakelig vært knyttet til gull som biprodukt i forbindelse med fremstilling av kopper, sink og bly fra kismalmene i Bleikvassli, Hjerkinn og Joma gruver. Bidjovagge gruve produserte fram til nedleggelsen i 1991 ca. 6200 kg gull til en verdi av 508 millioner kroner.

Mange forbinder gull-leting med pannevasking langs elver og bekker på Finnmarksvidda. Gull ble funnet i elvegrusen (alluvialt gull) nær Karasjok i 1866. I de påfølgende år og fram til siste verdenskrig, ble det påvist en rekke andre vassdrag med gull. Gull ble utvunnet fra en rekke felter, spesielt fra området rundt Karasjok. Den totale produksjonen var neppe over 100 kg totalt, selv om det ble funnet gullklumper på opp til 17 gram.

[kilde: Gull i Norge / Peter M. Ihlen. - NGU årsmelding 1995]