January 24th 2008

Kvikkleireskred

Hvordan finner jeg ut om det er fare for kvikkleireskred der jeg bor?

Kvikkleirekartene på Skrednett (www.skrednett.no) viser hvor det er fare for store kvikkleireskred, dvs. skred som kan berøre mer enn 10 mål. De områdene på kartene som hvite, viser hvor det er liten/ingen sannsynlighet for store skred, men faren for små skred er ikke vurdert.

Kommunen krever / får utført skredundersøkelser før det blir gitt byggetillatelse til nye byggefelt. Derfor bør teknisk etat i den enkelte kommune kunne svare mer detaljert for de enkelte områdene. Forøvrig kan man ta kontakt med rådgivende ingeniører eller et konsulentfirma som har ekspertise på geoteknikk for å få utført egne undersøkelser.