Grunnvann i Norge (GiN). Prosjektplan.

NGU-RAPPORT
90.113
|
Forfattere
Ellingsen, Knut
|
Utgivelsesår
1990
Publikasjonstype
docid
30488
Utgivelsesår
1990
ISSN
0800-3416
DokumentURL
https://www.ngu.no/upload/Publikasjoner/Rapporter/1990/90_113.pdf
Automatisk opprettet
1
Summary
Rapporten presenterer en plan for prosjektet "Grunnvann i Norge". Prosjektet som ble igangsatt i 1989 og avsluttes i 1992 har som mål å skape grunnlag for en helhetlig strategi for forvaltning av grunnvann i Norge. Det vil bli opp- rettet et edb-register over norske grunnvannsforekomster. De fleste av landets kommuner vil motta en rapport over grunnvannsmuligheten i kommunen. Prosjektet er kostnadsberegnet til kr.18.104.000,- og utføres av NGU med støtte fra Miljøverndepartementet og Kommunal- og arbeidsdepartementet.
Tilgjengelig
NGU-biblioteket