January 24th 2008

Vanligste bergart i Norge

Hva er den vanligste bergarten i Norge?

Den vanligste bergarten i Norge er gneis. Gneis dannes i dypere deler av fjellkjeder og finnes derfor i den gamle kaledonske fjellkjede i Norge (omtrent 2/3 av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske fjellkjede). Gneis er også den mest alminnelige bergarten i gamle grunnfjellsområder på verdensbasis.

Les mer om gneis på faktaside fra Geologisk Museum i Oslo.