Start
06.02.2018 / 11:00

Slutt
07.02.2018 / 13:00

NGU-dagen 2018: Nye Trøndelag

Bli med på NGU-dagen 2018 - fra lunsj til lunsj tirsdag 6. februar til onsdag 7. februar! Sett av dagene og delta på NGUs 160. bursdag! Arrangementet er gratis. Merk at alle foredragene blir strømmet.

Tema er Nye Trøndelag med følgende stikkord:

Grønt skifte
Blå vekst
Digitalisering

Her er hele programmet

Her er foredragene

Trøndelag er samlet fra 2018. Det nye fylket er bygget på stolte historiske tradisjoner, og regionen er i dag i front når det gjelder å levere teknologi for framtidas samfunn. I bunnen for det hele ligger geologien. Geologi er en viktig del av forutsetningene og fortellingen om Trøndelag. Millioner av år med ild, is og vann har formet landskapet, og gitt grobunn for et rikt fiske, jord- og skogbruk. Verdier i fjellet og gruvedrift har skapt lokalsamfunn i hele fylket.

Geologi er også framtid. Gjennom avanserte metoder leverer geologene data som hjelper oss å forstå hvordan framtidas samfunn kan bygges med grønt skifte, blå vekst og digitalisering. I 2018 fyller NGU 160 år. Vi markerer jubileet gjennom å vise hvordan geologi brukes til å forstå Trøndelags fortid, hvordan kunnskap om landskap og geologiske ressurser styrer vårt daglige liv, og om hvordan geologiens muligheter og begrensninger vil forme vår framtid.

Se hele programmet her (som .pdf).

Norges geologiske undersøkelse fører stolte historiske tradisjoner inn i framtida. Vi setter geologi på dagsordenen.
Vår kunnskap sikrer kloke og helhetlige beslutninger til beste for fellesskapet. Det skal vi fortsette med.

NGU-dagen er fullbooket og påmeldingen er nå stengt