November 10th 2017

Bekrefter store klimaendringer

Store morener i Nahanni nasjonalpark, Northwest Territories, Canada, som er avsatt ved istidens slutt, for cirka 13.800 år siden. Foto: Brian Menounos, University of Northern British Columbia.
Nye dateringer av morener i vestlige deler av Canada viser en rekke synkrone breframstøt mot slutten av siste istid. Det er med på å bekrefte de dramatiske klimaendringene i denne perioden.

I en ny artikkel, publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Science, presenterer en gruppe internasjonale forskere en omfattende ny rekonstruksjon av isdekket som dekket vestlige Canada i siste istid.

Feltstudier og dateringer

Thomas Lakeman fra Norges geologiske undersøkelse (NGU) deltok i arbeidet sammen med forskere fra Canada, USA, Sverige og Sveits. Resultatene har framkommet etter omfattende feltstudier og dateringer av glasiale sedimenter og landformer i canadiske fjellområder.

Radiokarbondateringer og kosmogene eksponeringsdateringer av morener viser at flere breframstøt mot slutten av siste istid, for 15.000 til 11.000 år siden, var synkrone, noe som bevitner de dramatiske klimaforandringer på den nordlige halvkule i denne perioden.

- Samtidig som studien viser disse store, synkrone hendelsene, avslører de også en lokal, men ikke mindre viktig, kompleksitet i breenes svar på det regionale klimaet, forklarer Lakeman.

(A) Kontinentalisdekket i Nord-Amerika for cirka 16.000 år siden. (B) Isdekket i vestlige Canada - Cordilleran Ice Sheet. Farger viser alderen på morener mot slutten av siste istid. Illustrasjon: Brian Menounos, University of Northern British Columbia.

Kobling av kunnskap

Dette er endringer som ikke fanges opp med nummerisk modellering av isdekkene. Studien viser for eksempel hvordan breene avsatte morener av ulik størrelse avhengig av lokale klimatiske forhold og intern dynamikk i isdekket.

Mot slutten av siste istid var det vest-canadiske isdekket, sammen med det skandinaviske, omtrent det samme som dagens isdekke over Grønland.

- Studien viser at for å forstå disse isdekkene og hvordan de reagerer på klimaforandringer, så trengs det en kopling av kunnskap om breenes dynamikk og mer høyoppløselige modeller for breenes massebalanse, sier Thomas Lakeman.

Morener i Cassiar Mountains, British Columbia, Canada. Foto: Thomas Lakeman, NGU

Ref: Cordilleran Ice Sheet mass loss preceded climate reversals near the Pleistocene Termination. B. Menounos, B.M. Goehring, G. Osborn, M. Margold, B. Ward, J. Bond, G.K.C. Clarke, J.J. Clague, T. Lakeman, J. Koch, M.W. Caffee, J. Gosse, A.P. Stroeven, J. Seguinot, J. Heyman. Science 358, 781–784. DOI: 10.1126/science.aan3001.

Endemorene i Cassiar Mountains, British Columbia, Canada. Foto: Thomas Lakeman, NGU