February 5th 2008

Stabil videreføring av NGUs aktivitet

Stoltenberg-regjeringens forslag til statsbudsjett for 2008 innebærer en naturlig videreføring av NGUs virksomhet, med en total ramme på 162,7 millioner kroner. NGUs ledelse er tilfredse.
BUDSJETT: Administrerende direktør Morten Smelror er tilfreds med budsjettframlegget.

I forslaget til statsbudsjett, som ble lagt fram fredag, framgår det at selve statsoppdraget utgjør 122,4 millioner kroner.

Oppdragsinntekter og tilskudd til samfinansieringsprosjekter er stipulert til 40,3 millioner kroner.

Havforskning

Nær åtte millioner kroner er direkte øremerket MAREANO-satsingen, og inngår som en del av statsoppdraget.

Også regjeringens ekstra satsing på kartlegging av skredfare her i landet, blir fulgt opp i forslaget til statsbudsjett.

Her er det gitt en ekstrabevilgning på fem millioner kroner for videre oversiktskartlegging av skredfarlige områder.

- Stø kurs

- Vi er fornøyde. Regjeringen holder stø kurs. Bevilgningene gjør at vi kan gjennomføre våre kartleggings-, forsknings- og forvaltningsoppgaver på en effektiv og fornuftig måte, sier administrerende direktør Morten Smelror ved NGU.

Forslaget til statsbudsjett skal vedtas av Stortinget senere i høst.