May 6th 2008

Geologiske ressurser og risiko i planlegging

Hvilke geologiske ressurser har Oslo-regionen? Hvilken risiko utgjør kvikkleire, jordforurensing og radon på Østlandet? En stor konferanse trekker nå geologi inn i kommunal planlegging.
RESSURSER OG RISIKO: Hvordan de geologiske ressursene i Oslo-regionen blir brukt, er ett av temaene på konferansen. Bildet i programmet er tatt på Skogerholmen i Bærum.

Konferansen Geologi i miljø- og arealplanlegging blir arrangert i Oslo 24. og 25. september:

Bærekraftig

For kommunene er en bærekraftig utvikling et viktig mål.

- I samarbeid med kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon (KS) trekker vi nå inn behovet for geologi i planprosessene, forteller avdelingsdirektør Berit Forbord Moen ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

- Vi setter søkelyset på det geologiske ressursgrunnlaget og ser nærmere på begrep som risiko og aktsomhet.

Avsluttes i 2008

Målgruppen er ledere og planleggere i kommuner, fylkeskommuner og konsulentselskap.

Konferansen er et ledd i det omfattende NGU-prosjektet Geologi i Oslo-regionen (GEOS), som blir avsluttet ved utgangen av 2008.