February 5th 2008

Skal kåre Norges nasjonalbergart

Nå kan du bli med på kåringen av Norges nasjonalbergart! Norsk Geologisk Forening (NGF) drar i gang konkurransen. Den seirende bergarten blir avduket på NGUs 150-årsjubileum 6. februar 2008.
KLEBERSTEIN FRA OTTA.

- Alle kan delta i kåringen av Norges nasjonalbergart. Målet er å skape blest om geofagene, om norsk "gråstein" og hva vi faktisk bruker bergarter og mineraler til, sier generalsekretær Gunn Haukdal i Norsk Geologisk Forening.

NGF gjennomfører kåringen i samarbeid med GeoPublishing AS.

 

 

 

FAUSKEMARMOR.

Avstemning

Alle forslag må være sendt og begrunnet innen 26. oktober. Deretter vil en bredt sammensatt jury legge til rette for en rådgivende avstemning, hvor alle kan stemme fram vår nasjonalbergart, før det endelige valget blir fattet av juryen.

NGF opplyser at de som nominerer en bergart må begrunne hvorfor de kommer med forslaget sitt.

 

 

LYS LARVIKITT FRA TVEDALEN.

Kriteriene

Kriteriene er vidåpne: Er Norges nasjonalbergart en som er svært vanlig over det meste av landet, for eksempel gneis? Er det en stein som er karakteristisk for den norske bergrunnen og som vi omtrent bare finner i vårt eget land, for eksempel koronitt?

 

 

 

IDDEFJORDSGRANITT.

Eller er det en bergart som har hatt stor kulturell eller økonomisk betydning, for eksempel kleberstein eller larvikitt?

Valget er ditt! 

NGU-jubileum

Avsløringen av hva som er Norges nasjonalbergart skal skje under NGUs 150-årsjubileum 6. februar 2008.

Juryen består av Arvid Nøttvedt, (president i NGF), Elen Roaldset (museumsdirektør ved Naturhistorisk museum), Morten Smelror (adm. direktør ved Norges geologiske undersøkelse), Bente Nyland (konstituert oljedirektør, OD), Øystein Rushfeldt (adm. direktør i Titania og formann i Bergindustriens landssammenslutning (BIL)), Torgeir T. Garmo (daglig leder for Fossheim Steinsenter i Lom og mangeårig aktivt medlem i Norske Amatørgeologiers Sammenslutning (NAGS)), Kåre Kullerud (førsteamanuensis ved Universitetet i Tromsø), Øystein Jansen (amanuensis ved Bergen museum) og Halfdan Carstens (redaktør i GEO), som også hadde ideen til kåringen.

Bergarter

PS: En bergart er en stein som er bygd opp av ett eller flere mineraler. Bergartene er dannet ved naturlige prosesser på eller under overflaten. Det skilles mellom tre hovedgrupper av bergarter ut fra hvordan de er blitt dannet: Magmatiske bergarter (størkningsbergarter), metamorfe bergarter (omdannede bergarter) og sedimentære bergarter (avsetningsbergarter).