October 31st 2017

Farmandprisen i bronse til ngu.no


Cecilie Bjerke, Liv Elin Sandnes og Frank Haugan tok imot Farmandprisen på vegne av NGU. Foto: Camilla Bergan
Hurra! NGU.no har blitt tildelt bronse i Farmandprisen. NGU deltok i kategorien «Beste nettsted, Offentlige virksomheter».

Farmandprisen er en årlig kåring av beste nettsted og årsrapport, hvor bedrifter og virksomheter deltar i ulike kategorier. I tillegg til å konkurrere om prisen i gull, sølv eller bronse, får deltakerne en utfyllende evaluering av Farmandjuryen.

Lagleder Liv Elin Sandnes, og grafisk designer Cecilie Bjerke fra Laget for kommunikasjon, samt direktør for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, Frank Haugan, var tilstede på Farmandshowet i Oslo for å ta imot prisen.

 - Vi er både stolte og takknemlige for at NGU.no får bronse i Farmandprisen. Det er mange som har bidratt til NGU.no, og alle fortjener en stor takk. Nå ser vi frem til å ta imot evalueringen fra juryen, og se hvordan vi kan gjøre NGU.no enda bedre, forteller Liv Elin Sandnes.

I sin vurdering la juryen blant annet vekt på at NGU.no har en tydelig menystruktur, god søkefunksjon samt en fullverdig engelskspråklig versjon. Tilpasningen til smarttelefoner og nettbrett fikk toppscore. Innholdet fikk også skryt av juryen, som mener at «NGU.no lykkes i å gjøre tidvis tung faginformasjon tilgjengelig og relevant for brukere med høyst ulikt kunnskapsnivå».

«Etter juryens mening er NGU.no en meget interessant og nyttig nettside, som på en god måte bidrar til å sette geologi på dagsordenen!»

Utvikling på sparebluss

Som resten av NGU, har driften av NGU.no vært preget av budsjettkutt og nedbemanning de siste to årene. Berte Figenschou Amundsen, direktør for Kommunikasjon og samfunnskontakt, forteller at det er behov for en styrket satsning på nettsiden i fremtiden.​ ​

Berte Figenschou Amundsen

- Vi mener at det i fremtiden blir enda viktigere å satse på NGUs gode tilstedeværelse på nett. Fremover vil vi derfor jobbe med de forbedringer evalueringen peker på, samt for å få riktige ressurser til NGU.no. Vi har mange gode formidlere i NGU, men må ha tilstrekkelige ressurser til webredaktør, det journalistiske arbeidet og markedsføring.

Amundsen legger også vekt på at driften av NGU.no er en viktig oppgave.

-  NGU.no er organisasjonens viktigste kommunikasjonskanal, samtidig som vi konkurrerer med absolutt alt annet på nett. Da må vi være profesjonelle for å nå ut. Vi er avhengig av å ha aktuelt og relevant innhold, kombinert med god visuell tilrettelegging i form av gode bilder, film og grafisk materiale. Prisen er en inspirasjon og den deler vi med mange.

Skal bli enda bedre

Nye NGU.no ble utviklet i godt samarbeid med konsulentselskapet Bouvet, og sto ferdig tidlig i 2015. Da var hovedmålet å få NGUs nettsider tilrettelagt for bruk på alle typer enheter, med et responsivt design. Frank Haugan, direktør for Informasjons- og kommunikasjonsteknologi, forteller at det han ønsker en videre satsing på utvikling. Haugan var prosjektleder for utviklingen av NGUs nettsider.

- Nå er tiden inne for å gjøre en ny intern evaluering av NGU.no, hvor Farmandprisens vurdering blir en nyttig tilbakemelding. I fremtiden ønsker vi å ha et enda større brukerfokus, og med mer tilpasset informasjon. Vi vil også satse på å integrere mer innhold fra våre databaser, slik at rapporter, bilder og annen informasjon blir direkte søkbar på NGU.no.

Samtidig peker Haugan på at den daglige driften av NGU.no er en viktig oppgave.

Vi skal fortsette jobben med å levere geologisk kunnskap på nett, og kontinuerlig sørge for at vi tilbyr oppdatert og levende informasjon. Vi er glade for bronse i Farmandprisen, men skal jobbe for å bli enda bedre!