May 6th 2008

Hedret for årets vitenskapelige artikkel

Ola Kihle (bildet) og nå avdøde Eirik Mauring er tildelt pris for årets vitenskapelige artikkel ved NGU. Forskerne ble hedret under NGUs årlige julesammenkomst.

- Artikkelen beskriver en ny teknikk for å nivåbalansere geofysiske data der datagrunnlaget er uensartet og stammer fra ulike tidsrom, forteller konstituert avdelingsdirektør Øystein Nordgulen ved NGU.

Geofysikk
Han fastslår at teknikken er meget verdifull for oppgradering og sammenstilling av eldre gravimetri- og magnetometri-datasett. Metoden kan også anvendes på andre typer datasett der profilene har varierende retning og innbyrdes avstand, som for eksempel batymetri og 2D-seismikktolkninger.

- Forfatterne har, med lang erfaring fra arbeid med NGUs geofysiske data, løst et praktisk-vitenskapelig problem på en innovativ måte, fastslår Nordgulen.

Datasett-salg
Både gravimetri-, magnetometri- og batymetri-data er prosessert på NGU med denne teknikken. Salg av slike datasett har gitt betydelige ekstrainntekter til NGU i de siste årene.

Artikkelen er publisert i Geophysics, det mest prestisjefylte tidsskriftet for anvendt geofysikk, utgitt av Society of Exploration Geophysicists i USA. Artikkelen har tittelen 'Leveling aerogeophysical data using a moving median filter' (Geophysics, vol. 71 (1). L5-L11).

Post mortem
Prisen ble tildelt Eirik Mauring post mortem og hans kollega Ola Kihle. Mauring døde i september etter lang tids sykdom, bare 45 år gammel.

- Eirik ville vært stolt over dette, sa Kihle da han mottok hederen rett før jul.