June 1st 2010

Kronikk: - Tøvete om platetektonikk

NGU-forskerne Trond Torsvik og Arne Bjørlykke mener professor emeritus Karsten M. Storetvedt farer med tøv. Storetvedt har gang på gang angrepet platetektonikken og i stedet forfektet sin egen teori.
STRID: (a) GPS-målinger fra NASA. (b) Ifølge Storetvedt er dette det "generaliserte horisontale hastighetsbildet for den atlantiske regionen, basert på GPS-målinger. Store stiplede piler indikerer de stortektoniske roterende bevegelsene i jordoverflaten". - Legg spesielt merke til at Storetvedts såkalte rotasjon for Afrika går i motsatt retning av NASAs GPS-målinger, skriver kronikkforfatterne.

I en kronikk på nettstedet forskning.no tar fem norske professorer med Trond Torsvik og Arne Bjørlykke i spissen, et oppgjør med Storetvedts påstander.

Rotasjonsteori
- I de siste måneder har Storetvedt hatt flere innlegg på forskning.no hvor han angriper platetektonikken og forfekter sin egen alternative rotasjonsteori. Vi vil minne leseren om at man i dag faktisk kan måle platebevegelsene ved hjelp av GPS-målinger, heter det blant annet i innlegget.

Beklager
I tillegg til Torsvik og Bjørlykke, er kronikken undertegnet Elen Roaldset, Roy Gabrielsen og Bjørn Jamtveit, alle professorer ved Universitetet i Oslo.

De fem beklager at Storetvedt slipper til med hypoteser "i strid med elementære observasjoner", som de skriver.

Her er kronikken