November 4th 2017

Fant ukjent flyvrak


Undervannsfarkosten «Blueye Pioneer», som er utviklet av Trondheim-selskapet Blueye Robotics, med utspring fra NTNU AMOS utforsker flyvraket.
Et hittil ukjent flyvrak er lokalisert på 50 meters dyp mellom Midtsand og Skatval i Trondheimsfjorden. Mannskap om bord på NGUs forskningsfartøy Seisma fant vraket under arbeid i fjorden tidligere i år.

- Flyet er etter alt å dømme en Arado Ar 196, et tysk maritimt rekognoseringsfly, som fikk kuttet fortøyningene og ble sendt på sjøen rett etter andre verdenskrig, forteller forsker og lagleder Reidulv Bøe ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Bekreftet funn

Flyet ble lokalisert opp-ned på 50 meters dyp under testing av utstyr i mai i år. Detaljerte data innsamlet under kartleggingen viste noe som lignet på et kors på havbunnen.

- Gjenstanden var på vel 10x10 meter, og lignet mistenkelig på et flyvrak, sier Bøe, som i september sørget for videofilming av havbunnen for å få bekreftet funnet.

- Det første som dukket opp på skjermen om bord på FF Seisma var en flymotor med propell, og deretter resten av flyvraket. Det var åpenbart at flyet har ligget lenge på sjøbunnen, forteller Reidulv Bøe.

Tysk sjøfly

NGU tok deretter kontakt med professor Martin Ludvigsen ved Senter for autonome marine operasjoner og systemer (AMOS) ved NTNU for om mulig å få utført en mer detaljert videokartlegging av flyvraket. Nylig ble det gjort video-opptak med undervannsfarkosten «Blueye Pioneer», som er utviklet av Trondheim-selskapet Blueye Robotics, med utspring fra NTNU AMOS.

Video: Blueeye Robotics, NTNU AMOS

- Videoene viser restene av flykroppen i detalj. Kjennetegn på motor og vinge viser at flyet trolig er et tysk sjø- og rekognoseringsfly av typen Arado Ar 196, ifølge Ludvigsen.

Etter å ha konferert med flyentusiast og tidligere Widerøe-pilot Klas Gjølmeslie kan dette være et tysk sjøfly, som i likhet med et par andre fly, i følge rykter, fikk kappet fortøyningene og sendt på sjøen fra Hommelvik for å synke rett etter krigen, opplyser Bøe.

I følge Kystverket, NTNU Vitenskapsmuseet og Norsk Luftfartsmuseum er det  ingen tidligere kjente observasjoner av flyvrak i dette området.

Rekognoseringsfly

Et tysk Arado Ar 196 fra andre verdenskrig. Foto: Arvi A. Karisto

Rekognoseringsflyet Arado Ar 196 ble utviklet på slutten av 1930-tallet. Flyet, som har en lengde på 11 meter, et vingespenn på 12,4 meter og en toppfart på 309 km/t, var en meget verdifull rekognoseringskapasitet for tyske flåtestyrker. Ved hjelp av katapult ble flyet skutt ut fra akterdekket på de største tyske overflateskipene. Ved retur landet flyet på sjøen for så å bli heist ombord igjen, skriver Flyhistorisk Museum på Sola i en omtale av flytypen.

Ettersom de norske fjordene ble brukt som hovedbase for de største tyske overflateskipene hadde tyskerne en rekke Arado Ar 196 i Norge. Slagskipene Tirpitz og Scarnhorst var begge utstyrt med Arado Ar 196 til rekognosering, observasjon og egenbeskyttelse mens de hadde tilhold i norske fjorder. Også Blücher, som ble senket utenfor Oscarborg 9. april, hadde to fly av denne typen ombord.

Ett av Blücher-flyene har tilhold ved det flyhistoriske museet på Sola.

To fly ikke funnet

Klas Gjølmeslie opplyser at det fortsatt, ifølge ubekreftede rykter, er minst to tyske fly som ikke er blitt funnet i Trondheimsfjorden.

Det gjelder et Henkel 115 sjøfly og et stort Blohm & Voss BV 222 Viking, med seks motorer og mye krigsutstyr, tyskernes største sjøfly under andre verdenskrig. Det skal angivelig ligge på fjordbunnen utenfor Munkholmen.


Contact
Related content
See also