March 18th 2010

NGU-pris for glasiasjonsforskning

Forsker Dag Ottesen er hedret med pris for Årets vitenskapelige publikasjon ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Arbeidet omhandler hvordan isbreer og glasiasjoner former og påvirker det undersjøiske landskapet.
PRISVINNER: Dag Ottesen (t.v.) mottar prisen av avdelingsdirektør Morten Smelror ved NGU.
- Dette er en publikasjon som i høy grad er blitt lagt merke til internasjonalt. Den norske kontinentalsokkelen dras nå fram i enhver sammenheng, når det er snakk om hvordan isbreer og glasiasjoner former og påvirker det undersjøiske landskapet, opplyser avdelingsdirektør Morten Smelror ved NGU.

Norsk modell
- Takket være Dag Ottesens innsats gjennom flere år, med sammenstilling av gamle og nye data, og knytting av kontakter i inn- og utland, har vi nå fått en mye bedre forståelse for sokkelens morfologiske utvikling gjennom de siste millioner år.

- Lignende forhold finnes flere andre områder i verden, men takket være prisvinneren og hans medforfattere er det nå den norske sokkelen som benyttes som modell for andres arbeid, sier Smelror.

Topp tidsskrift
Dag Ottesen så tidlig potensialet i denne typen data, og takket være sine gode samarbeidsevner har han lykkes med å få resultatene publisert i et topp anerkjent internasjonalt tidsskrift.

Resultatene er presentert på flere vitenskapelige konferanser, og inngår som en del av doktorgraden, som skal avluttes i 2007. Dag Ottesen er i dag ansatt på laget for maringeologi ved NGU. 

Prisen blir gitt for artikkelen: "Submarine landforms and the reconstruction of fast-flowing ice streams within a large Quaternary ice sheet: The 2500-km-long Norwegian-Svalbard margin (57°-80°N)", publisert i Geological Society of America Buelletin.

Medforfattere på arbeidet er Julian A. Dowdeswell, fra Scott Polar Research Institute, University of Cambridge, og Leif Rise ved NGU.