March 18th 2010

Varsler innsats mot miljøgifter i barnehager

Miljøvernminister Helen Bjørnøy (bildet) lover å utarbeide en handlingsplan for kartlegging av miljøgifter i barns lekemiljø. - Barn har krav på en giftfri hverdag, sier Bjørnøy til NRK 1.
TAR PRØVER: Forsker Morten Jartun tar jordprøver i en barnehage i Oslo. Departementet vil nå styrke kartleggingen av miljøgifter i barnehagene.

Forskere ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) analyserte sist sommer jorda i alle kommunale barnehager innenfor ring 2 i Oslo.

Jordsmonnet i 60 prosent av barnehagene inneholdt for høye verdier av bly og tjære. Såkalt CCA-trykkimpregnert trevirke, som kan føre til arsenforurensning av jorda, ble påvist i nesten alle barnehagene.

Oslo kommune har allerede varslet at de skal rydde opp i forholdene. 30 centimeter med ren jord skal legges over fiberduker på til sammen 11 mål med lekeområder. Samtidig har arbeidet startet med å undersøke barnehagene mellom ring 2 og 3.

Haltbrekken bekymret
Nå krever Norges Naturvernforbund at regjeringen tar initiativ til å undersøke jorda i alle barnehager og lekeplasser i hele landet.

- Vi frykter at det er store konsentrasjoner av miljøgifter i barnehager andre steder, sier leder av Norges Naturvernforbund, Lars Haltbrekken, til Helsemagasinet Puls i NRK 1.

Han mener at Miljøverndepartementet må gripe inn på dette området. - Vi utsetter barna for blykonsentrasjoner som på lengre sikt kan føre til nedsatt læringsevne, og som kan gi økt risiko for kreft, mener han. Samtidig ber han om at helsemyndighetene må ta blodprøver av barna for å måle hvor mye av giftstoffene de faktisk har fått i seg.

Støtter kartlegging
I statsbudsjettet for neste år er det satt av 18 millioner kroner til arbeidet med miljøgifter generelt. Miljøvernminister Helen Bjørnøy (SV) sier til Helsemagasinet Puls i NRK at dette er et så viktig prioriteringsområde at "departementet må tre støttende til for å få kartlagt situasjonen i resten av landet".

Bjørnøy vil imidlertid ikke pålegge kommunene å undersøke jorda i barnehager og lekeplasser, men varsler en handlingsplan for å håndtere giftig barnehagejord. Hun sier også at det foreløpig ikke er aktuelt å ta blodprøver av barn i Norge.

Kommunene rydder opp
Forskerne har de siste ti årene også påvist for mye gift i barnehagejord i Bergen, Trondheim og Tromsø. Kommunene har nå fjernet den farlige jorda. Seniorforsker Rolf Tore Ottesen ved NGU mener at situasjonen er den samme også i andre byer og tettsteder i Norge.

- Miljøgiftene representerer ingen akutt fare for barnehagebarna, men de er en helt unødvendig tilleggsbelastning i oppvekstmiljøet, fastslår Ottesen. Han er svært tilfreds med regjeringens initiativ om å utarbeide en handlingsplan mot miljøgifter i barns lekemiljø.

Kontaktperson ved NGU:
Seniorforsker Rolf Tore Ottesen,
tlf.: 73 90 43 02, mob.: 99 09 17 44