March 18th 2010

Norsk sandstein på europeiske veger

Nye, store pukkverk i Sogn og Fjordane sørger for å forsyne europeiske vegbyggere med "ny", norsk sandstein. Forskere ved NGU har gjennom flere år kartlagt de enorme forekomstene av devonsk sandstein på Vestlandet.
SPRENGT: Sandsteinen på Gulestø ble kartlagt under feltarbeid i 1999.
PRØVER: Forsker Arnhild Ulvik tar prøver fra sandsteinen under feltarbeidet for fem år siden.
- Steinen er spesielt egnet som tilslag i asfaltdekket. Den har det vi kaller høy poleringsmotstand, noe som gjør at vegdekket blir mindre glatt, sier forsker og lagleder Peer-Richard Neeb ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Kartla ressursene
Han er en av forskerne som har bidratt til å kartlegge det som i første omgang ble betraktet som mindre interessante mineralressurser.

 

 

BORER: Analyser etter denne prøveboringen viste at bergarten er godt egnet i asfalt.

- Steinen var ikke slitesterk nok til norske forhold etter de tidligere kravene, men de europeiske kravene var annerledes. I dag gjelder de europeiske kravene også i Norge. Derfor kan denne sandsteinen nå også brukes på norske veier. Vi ser starten på et nytt lite industrieventyr i Sogn og Fjordane, sier Neeb.

Én stor utenlandsk aktør har startet - og to andre planlegger å starte - produksjon av disse steinressursene for veg- og andre byggeformål i Europa. Virksomhetene ligger ideelt til ved sjøen, med gode utskipningssteder og båttransport direkte til markedet.

De tre pukkverkene
Tidsskriftet Våre Veger (nr. 2/2005) har sett nærmere på de tre nye aktørene som satser på pukkmarkedet fra Sogn og Fjordane:

  • På Dyrstad i Bremanger kommune har Bremanger Quarry vært i drift siden 2001. I år kan det bli tatt ut nærmere én million tonn fra det regulerte området, som har reserver på 500 millioner tonn. Den nederlandske Bontrup-familien har investert 160 millioner kroner i utbyggingen. Steinen losses i Amsterdam og brukes hovedsakelig til asfalt.
  • På Gulestø, også i Bremanger, starter det franske selskapet Eurovia om kort tid opp et helt nytt pukkverk med 100 millioner tonn stein i reserver. Eurovia er blant verdens største vegentreprenører med 38.000 ansatte i til sammen 18 land.
  • I Florø kommune, litt lenger sør, planlegger Norwegian Sandstone AS et brudd med 130 millioner tonn i steinreserver. Bak planene står det store pukk- og grusselskapet Hertig Natursteine i Sveits. Miljømyndighetene behandler nå spørsmål rundt påviste fornminner i utskipningsområdet.

Europeisk interesse
Forsker Peer-Richard Neeb er svært fornøyd med at det mangeårige geologiske feltarbeidet i Sogn og Fjordane nå gir resultater i form av nye arbeidsplasser og økt verdiskapning.

Han tror på gode markeder både i Nederland, Belgia, Tyskland, England og Frankrike.

- Også i Norge kan steinmaterialet fra disse tre sjønære pukkverkene brukes. Alt i alt kan det være snakk om en sysselsetting på 50-60 årsverk og en årlig utskipning på fire-fem millioner tonn fra disse tre bruddene, antyder Neeb.

Daglig leder Ole Meijer i Bremanger Quarry sier til Våre Veger at han tror Norge etter hvert vil oppleve en stor europeisk interesse for steinressursene.

- Mange land, som for eksempel Nederland, har små ressurser å ta av. Norge har store ressurser og enkle muligheter for sjøtransport, mener nederlenderen Ole Meijer.

PS: I dag er det totale uttaket av norsk pukkstein 36 millioner tonn årlig til en samlet verdi av cirka to milliarder kroner. Eksporten utgjør cirka 10 millioner tonn stein pr. år.

Kontaktperson ved NGU:
Forsker og lagleder Peer-Richard Neeb,
e-post: peer.neeb@ngu.no
tlf.: 73 90 41 62, mob.: 97 14 32 60

Fakta:

  • Sandsteinen i Bremanger er avsatt i devon tid, noen millioner år etter den store kollisjonen mellom den baltiske og nord-amerikanske platen, som dannet den kaledonske fjellkjeden for cirka 420 millioner år siden.
  • Norges geologiske undersøkelse (NGU) har kartlagt den devonske sandsteinen på Vestlandet gjennom mange år. Bergarten har god slagmotstand og lar seg vanskelig polere.
  • Det er kontrasten mellom harde og myke mineraler som avgjør poleringsegenskapene. Steinen er godt egnet som tilslag i asfalt ute i Europa, hvor alle kjører piggfritt og hvor det er viktig å unngå glatt veibane.