March 18th 2010

Norske malmforekomster i ny nettportal

Detaljert informasjon om malmforekomstene i hele fastlands-Norge er samlet og gjort tilgjengelig på Internett. Norges geologiske undersøkelse (NGU) og Bergvesenet har sammen etablert nettportalen www.prospecting.no.
ÅPNET: Næringsminister Børge Brende og NGUs adm.dir. Arne Bjørlykke under åpningen av prospekteringsportalen.

- Her finner vi alle opplysninger som leteselskapene trenger når de skal granske gamle og nye malmressurser. Alle data om geologi, geofysikk og geokjemi blir matet inn og koblet sammen med både mutingsrettigheter og informasjon om arealbruk som verneområder og nasjonalparker, opplyser forsker Morten Often ved NGU.

I mars åpnet næringsminister Børge Brende nettportalen under et foredrag om verdiskaping på Bergindustriens årsmøte i Oslo.

Presentert i Toronto
I den foreløpige versjonen av www.prospecting.no er opplysninger om molybden, nikkel, kobber, bly, sink (se oversiktskartet som eksempel) og edelmetaller lagt inn på nettsidene.

I tillegg gir nettstedet en indirekte tilgang til hele den norske malmdatabasen med 5000 forekomster. Fram til i dag er det bare de 60 viktigste forekomstene som har vært lett tilgjengelig.

Prospekteringsportalen ble i vinter presentert på verdens største markedsplass for malminformasjon. Toronto-møtet i regi av Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC), samler årlig hele 10.000 deltakere. I en smeltedigel av finansfolk, skjerpere, gruvedirektører og geologer, har dette fire dager lange møtet vært den kanskje viktigste møteplassen i malmindustrien i mer enn 70 år.

Følger malmmarkedet
- På vår utstilling i Toronto fortalte vi om - og viste fram - det nye og spennende nettstedet. Vi har fått stor oppmerksomhet rundt initiativet og de data vi kan tilby, forteller Morten Often.

Sammen med kollegene Bård Dagestad fra Bergvesenet, og Are Korneliussen og Peter Ihlen fra NGU, var Often på PDAC-møtet i Canada også for å oppdatere seg på nye "vareslag" i malmindustrien.

- Prisene på malmressurser svinger og på dette møtet kan vi følge markedet for nye ressurser nøye, sier Often.

Det drives utstrakt prospektering etter malmressurser rundt omkring i verden. Det kanadiske selskapet Blackstone Venture (med nære forbindelser til Falconbridge og Sulfidmalm) har for eksempel startet leting etter nikkelmalm i norske fjell. De nye undersøkelsene er satt i gang etter vellykkede geofysiske målinger med helikopter i Espedalen og på Kvikne.

Kontaktperson ved NGU:
Forsker og lagleder Are Korneliussen,
e-post: are.korneliussen@ngu.no
tlf.: 73 90 42 00, mob.: 99 09 17 40