March 18th 2010

Viser Jorden fra alle kanter

De vil se og vise Jordens indre bevegelser i tre dimensjoner. En internasjonal forskergruppe lager et nytt modelleringsverktøy som knytter sammen platebevegelser i jordskorpen med varmestrømmen i mantelen.

- Vi etablerer et plattformuavhengig dataprogram som kan bli en standard for bruk i forskning, undervisning og industri. Første versjon skal være klar allerede til våren, sier prosjektadministrator for den norske delen av arbeidet, forsker Elizabeth A. Eide ved Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Programvaren, som så langt heter GPlates, skal være fritt tilgjengelig på Internett når den er ferdig utviklet.

Programmet skal ha kapasitet til å manipulere, rotere og modellere ulike datasett, samt å kjøre dynamiske beregninger av mantelen og jordskorpen.

Snu rundt på kloden
- Målet er at hvem som helst kan bruke PC-en til å stupe ned i den dype mantelen for å følge hvordan sirkulerende varmestrømmer påvirker platebevegelsene i jordskorpen, forklarer hovedforsker og vitenskapelig koordinator for den norske delen av prosjektet, Trond H. Torsvik ved NGU.

I over 20 år har han modellert platebevegelser i to dimensjoner: - Problemet er at vi ikke har kunnet snu og vende på denne jordkula. Nå skal vi klare å visualisere dette i tre dimensjoner, ved hjelp av enorme mengder data - og datakraft, sier han.

Derfor er en rekke programvareingeniører og forskere fra tre kontinenter i ferd med bokstavelig talt å sette brikkene på plass. Nylig var både australske, franske, nederlandske og amerikanske forskere i Trondheim for å fokusere på de tekniske utfordringene med databaseorganisering, forbedring av strukturen i GPlates, og integrering av ulike programmer.

Til bruk verden rundt
- Vi lager et industrielt rammeverk for lokal tilpasning. Her kan hvem som helst i universiteter eller oljeindustrien - uavhengig av dataplattform - arbeide med sin del av disse problemstillingene, fastslår Torsvik.

I praksis betyr det at for eksempel en forsker i Chile kan hente inn verktøyet gratis fra Internett og få oversikt over bergarter, topografi, magnetisme, gravimetri, kystlinjer, forkastninger og bruddsoner, tykkelse på sedimenter og is, og alder på hav og land.

Så kan hun legge inn sine egne detaljerte data fra et bestemt område og undersøke nøyaktig hva hun vil. Studiemulighetene er mange: Rekonstruksjon av platebevegelser, kontinenter i drift, transport av sedimenter, eller de klimatiske og geografiske forholdene som fantes i området for flere hundre millioner år siden.

- Men en slik kartlegging er også viktig for å finne, forstå og eventuelt utvinne mer av verdens naturressurser, påpeker Trond H. Torsvik.

Sponset av Statoil
NGU er del av et bredt internasjonalt sammensatt konsortium i dette arbeidet, som i Norge ledes av Elizabeth A. Eide. I Trondheim arbeider Trond H. Torsvik, Tim F. Redfield og Mark A. Smethurst med å utvikle programvare.

Videre deltar det forskere fra Sydney University i Australia, det franske havforskningsinstituttet Ifremer og medarbeidere ved California Insitute of Technology (Caltech) i USA.

Så langt har arbeidet pågått i to år med oljeselskapet Statoil som treårig sponsor.

Les mer:
GPlates' hjemmeside

Kontaktperson ved NGU:
Forsker Trond H. Torsvik,
e-post: trond.torsvik@ngu.no
tlf.: 73 90 43 29, mob.: 95 15 37 66