March 18th 2010

Hedret for årets vitenskapelige artikkel

Seniorforsker Suzanne McEnroe (bildet) er hedret med NGUs pris for beste vitenskapelige publikasjon i 2004. - Hun har alle egenskapene som skal til for å lykkes i forskning, sier juryen.

McEnroe er seniorforsker ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), og fikk prisen for sitt arbeid med magnetiske egenskaper til bergartene i dypere deler av jordskorpen.

Internasjonalt høyt nivå
- Forskning er en kjernevirksomhet ved NGU, og som forskningsbasert forvaltningsinstitusjon er det svært viktig for oss å ha en betydelig egenproduksjon av forskning på internasjonalt høyt nivå, sier avdelingsdirektør Morten Smelror ved NGU.

- Årets prisvinner har alle de egenskapene som skal til for å lykkes innen forskning. I år er dette blitt fullt ut bevist gjennom et imponerende tall vitenskapelige publikasjoner i høyt ankerkjente vitenskapelige tidsskift, fastslår Smelror. 

Lykkes i nanoteknologi
Årets vitenskapelige artikkel gjelder "What is magnetic in the lower crust?", publisert i Earth and Planetary Science Letters, sammen med Falko Langenhorst, Peter Robinson, G.D. Bromiley og Cliff Shaw.

Morten Smelror understreker at Suzanne McEnroe har lykkes med å få et etablert forskningsrådsprosjekt innenfor et programområde der det satses store midler nasjonalt, men der NGU fram til nå ikke har vært en aktør; - nemlig innen nanoteknologi.

- Prosjektforslaget fikk ikke bare den nødvendige høye vitenskapelige rankingen av ekspertpanelet som vurderte søknaden, men panelet brukte også ordet "extraordernary" i sin vurdering av søkeren! sier Smelror.

Fra Jorden til Mars
McEnroe undersøker hva bestemmer de magnetiske egenskapene til bergartene i dypere deler av jordskorpen. Sammen med sine kolleger har hun gjort omfattende og detaljerte eksperimenter ved høye trykk og ulike temperaturer. 

- Med denne kunnskapen vil vi få ny innsikt i den magnetismen som registreres på jorda, og samtidig skaffe oss et viktig fundament for å tolke magnetiske anomalier på andre planeter, som for eksempel Mars, påpeker Morten Smelror. 

Les mer:
forskning.no: Gamle mineraler styrker datahukommelse