March 18th 2010

Fravrister berggrunnen gamle hemmeligheter

Ellen M. O. Sigmond har drevet geologiske undersøkelser og laget bergrunnskart i over 40 år. Nå har NGU-forskeren utarbeidet fire nye kartblad. - Arbeidet er like spennende som å løse kriminalgåter, sier hun.
DISKORDANS: Dette særegne konglomeratet kan studeres ved Strengen i Telemark, en spesiell lokalitet. Foto: Solveig Sigmond
UT PÅ TUR: Ellen M. O. Sigmond drives av ektefødt nysgjerrighet. Her er hun i fjellheimen sammen med sin gode venn og kløvhund Brumm.

De nye kartbladene, som nå er ferdigstilt i målestokk 1:50.000, omfatter Geilo i Buskerud, Kalhovd i Buskerud og Telemark, og Åmotsdal og Frøystaul i Telemark.

Arbeidet er gjort sammen med Johannes A. Dons ved Geologisk museum i Oslo, Jomar Ragnhildstveit i Hordaland fylkeskommune og Roy Gabrielsen i Norges forskningsråd.

- Jeg er i full gang med nye prosjekter og gir meg ikke før hele Hardangervidda og ytterligere tre kartblad fra Telemark er vel kartlagt og beskrevet, sier nestoren blant landets aktive berggrunnsgeologer. Helt siden 1963 har Ellen M. O. Sigmond drevet en utrettelig kartleggingsinnsats for Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Mineralressurser
Selv om Norge i dag er dekket med oversiktskart i målestokk 1:250 000, mener Sigmond at både tettbygde strøk og store fjellområder er alt for dårlig undersøkt i forhold til behovet samfunnet har for solid, geologisk kunnskap.

 

 

 

 

NYE KART: De tre nye kartbladene fra Telemark satt sammen. Klikk på bildet for en større versjon.

- Sammenlignet med England for eksempel, ligger vi langt etter. Der er hele landet dekket med kart i 1:50 000, delvis helt nede i målestokk 1:10 000, sier hun.

Hun peker på at kartlegging av berggrunnen er viktig for å forstå landets geologiske oppbygning og finne mineralforekomster og bergarter, som kan brukes til for eksempel pukk, naturstein og skifer.

- Samfunnet har lenge undervurdert forvaltningsoppgavene knyttet til mineralressurser. Det er svært viktig at de blir undersøkt skikkelig og tatt med i arealplanene, slik at man ikke bygger ned områder hvor det ligger store framtidige verdier i grunnen, understreker Sigmond.

Kunnskapsturisme
Bygging av anlegg i fjell krever også god kjennskap til berggrunnens egenskaper, og til forkastninger og knusningssoner. Kart er også viktige for å kunne forstå hvordan landskapet i Norge har utviklet seg gjennom tidene. Samtidig mener Ellen M. O. Sigmond at geologi også kan bli et ledd i kunnskapsbasert turisme:

- Mange utlendinger er bedre skolert enn nordmenn når det gjelder geologi, og det er mye interessant å legge merke til. Jeg bruker gjerne et geologisk kart også på fisketur fordi berggrunnen kan avsløre om vannet er næringsrikt, sier hun.

Ellen M. O. Sigmond drives av ektefødt nysgjerrighet. Hver sommer er hun over 40 dager i felt, alltid med Brumm som kløvhund. Arbeidet har blant annet resultert i kartlegging av den omfattende vulkanismen i Buskerud og Telemark for 1500, og delvis også 1100, millioner år siden.

- Verken Geilo eller Rjukan var særlig trygge steder den gang! Heldigvis eksisterte det verken dyr eller planter på den tid, påpeker hun.

Som en kriminalgåte
Et annet geologisk fenomen i denne delen av landet er en diskordans på Strengen i Telemark:

- Her har vi et underlag av gamle, foldede gneiser, som er eldre enn 1509 millioner år. Gneisene ble senere slitt ned til en gammel landoverflate. På denne flaten ble det for 1050 millioner år siden avsatt en strand med rullestein. Strandsedimentet ble senere dypt begravd under leire og sand, og forsteinet til det konglomeratet vi ser i dag. Denne lokaliteten er helt spesiell og en de flotteste vi har for å demonstrere det geologiske hendelsesforløpet. Lokaliteten blir grundig renvasket hvert år fordi den ligger i reguleringssonen for Kalhovdfjorden og Gøystvatnet, forteller Sigmond, som for en gangs skyld er takknemlig for strendene langs et regulert vann.

Og hva som driver henne videre?

- Geologi er jo så utrolig spennende! Det å finne ut hvordan den geologiske oppbygningen er, hvor gamle bergartene er, hvordan landskapet så ut den gangen, det er like spennende som å løse en kriminalgåte, sier hun.

Kontaktperson ved NGU:
Forsker Ellen M. O. Sigmond,
tlf.: 73 90 42 44,
e-post: ellen.sigmond@ngu.no