September 11th 2017

Ber om data fra alle grunnundersøkelser


En geoteknisk borerigg for undersøkelser av undergrunnen. Foto: Inger-Lise Solberg/NGU
Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG) ønsker seg mer data. Målet er at data fra alle grunnundersøkelser i Norge skal være tilgjengelig.

I første omgang ligger det geotekniske data i databasen, men vi ønsker etterhvert å vise data også fra andre grunnundersøkelser. Nytten av NADAG vil øke med økt datamengde, og vi ønsker oss mer data!

Statens vegvesen er i full gang med å levere store mengder, og for Nord-Norge er leveransen nesten komplett. Flere regioner hos Statens vegvesen holder på å gjøre data klare til oversendelse til NADAG. Også Bane NOR har levert en god del av sine data til NADAG, og Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kommer snart med en leveranse. I tillegg har vi fått inn data fra Statsbygg og noen kommuner.

Vi oppfordrer alle dataeiere til å levere data, og NADAG kan ta i mot og vise geotekniske data av ulik detaljeringsgrad. Vi har tilpasset måtene data kan leveres inn på i forhold til dette.

Det er i dag to måter NADAG kan ta i mot geotekniske data på:

  • Den ene metoden kan benyttes dersom man har fullstendige datasett som er laget i GeoSuite. Denne programvaren benyttes av konsulenter og andre for geoteknisk prosjektering. Data kan leveres direkte til NADAG fra GeoSuite toolbox. Bestillere av grunnundersøkelser kan i sine avtaler med konsulentene be om at data skal gjøres tilgjengelig gjennom NADAG, for eksempel ved bruk av verktøyet i GeoSuite. Dersom GeoSuite er benyttet i et prosjekt, er dette er den foretrukne måten for NADAG å motta datasett på.
  • Den andre måten data kan leveres på er gjennom NADAGs opplastingsportal. Da må data først systematiseres av dataeier ved hjelp av en Excel-mal som vi har laget, for deretter å lastes opp via portalen – gjerne med tilhørende rapporter. Opplastingsportalen er primært utviklet for dataeiere som ønsker å samle og tilgjengeliggjøre sine mer eller mindre ”analoge data”. Man kan velge hvor detaljert man ønsker å fylle ut  datasettene, men det vil selvfølgelig være mest mulig nyttig for en selv og samfunnet med detaljerte data.

Det er utviklet veiledninger for begge måtene å levere data på. Se lenke i høyre spalte og skjermdumpene under her.

​ ​ ​​​ ​​​​​ ​