March 18th 2010

Inngår internasjonalt grunnvannsamarbeid

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har inngått en samarbeidsavtale om grunnvann med de geologiske undersøkelsene i England, Danmark og Nederland. Målet er å bidra til en sikrere og mer bærekraftig utnyttelse av grunnvann i utviklingsland.
Vannkrisen øker. Allerede i dag mangler en milliard mennesker tilgang til rent vann, som her i en provins i Etiopia.

- Vi ansetter samtidig nye hydrogeologer ved NGU for å styrke både samarbeidet og vår egen satsing på grunnvann, sier administrerende direktør Arne Bjørlykke ved NGU.

Det er et såkalt "Memorandum of understanding" som nylig er underskrevet av direktørene for de fire lands geologiske undersøkelser. Avtalen tar sikte på å etablere en grunnvannssammenslutning som kan bidra til å begrense den alarmerende vannkrisen i verden.

Utviklingsprosjekter 
Med sin samlede ekspertise ønsker de fire geologiske undersøkelsene å komme i inngrep med institusjoner som blant annet Verdensbanken og FNs kommisjon for bærekraftig utvikling. I 2003 og 2004 står "vann og sanitær" øverst på dagsordenen for denne FN-kommisjonen, som fram til april neste år ledes av miljøvernminister Børge Brende.

- Målsettingen for sammenslutningen er både å markedsføre, etablere, skaffe til veie midler og å lede ulike utviklingsprosjekter innenfor grunnvannsforvaltning, spesielt i Asia og Afrika, sier Arne Bjørlykke. - Slike prosjekter krever et dyktig mannskap både innenfor forskning, undersøkelser og ledelse. Sammen kan vi evne å sette sammen de beste prosjektteamene, understreker Bjørlykke.

Han påpeker at de geologiske undersøkelser har lang erfaring i forvaltning av grunnvann, og at selve forvaltningsaspektet er svært viktig i prosjektene: - Ja, man skal ta vare på grunnvannet, ikke pumpe opp for mye for eksempel. Og det er landene selv som må bygge opp institusjoner som kan bevare og forvalte denne viktige ressursen på en bærekraftig måte, sier Bjørlykke.

Minst undersøkt
Vannkrisen øker i verden. Allerede i dag mangler en milliard mennesker tilgang til rent vann, viser blant annet FNs egne undersøkelser.

- I Afrika og Asia er grunnvann den sikreste kilden til rent vann. Likevel er grunnvann den friskvannskilden som er minst undersøkt, minst nyttiggjort og samtidig farligst med hensyn til forurensing. Derfor er det helt nødvendig å utvikle et vitenskapelig og politisk rammeverk for utnyttelse og forvaltning av grunnvannet. Det kan de fire geologiske undersøkelsene bidra til, understreker Arne Bjørlykke.

Kontaktpersoner ved NGU:
Administrerende direktør Arne Bjørlykke,
mob.: 90 09 50 12, tlf.: 73 90 41 35
arne.bjorlykke@ngu.no
Forsker Jan Cramer,
mob.: 91 75 31 20, tlf.: 73 90 43 10
jan.cramer@ngu.no

Les mer:
NGU og grunnvann