March 18th 2010

Sverige satser mer på vannbåren varme

Salget av vann til vann varmepumper med grunnvarme eller sjø som energikilde, skyter fart både i Sverige og Nord-Amerika. I Norge derimot, sverger de fleste til enklere og billigere luft til luft varmepumper.
Bildet er hentet fra boring av en energibrønn for vann til vann varmepumpe i et boligområde i Trondheim.

I fjor ble det solgt hele 21.307 varmepumper i Norge, noe som er en tredobling fra året før. 90 prosent av omsetningen var luft til luft pumper, viser ny statistikk fra Norsk Varmepumpeforening. I Sverige viser en tilsvarende oversikt fra Energimyndigheten at hele 20.000 av 27.000 solgte pumper var basert på vannbåren varme fra sjø, berg eller løsmasser.

- Årsaken til de store forskjellene er trolig at norske myndigheter subsidierer installasjon av nettopp luft til luft varmepumper, sier forsker Kirsti Midttømme ved NGU.

Da strømprisen gikk gjennom taket sist vinter, satset regjeringen stort på å få oss til å bruke mindre strøm. Et av tiltakene var å subsidiere installasjon av varmepumper med inntil 5.000 kroner pr. husstand. Omlag 25.000 husstander fikk slik støtte.

Trend i Nord-Amerika
Men også i USA og Canada er trenden at vannbåren varme blir prioritert. Gradvis har tallet på solgte enheter i USA økt fra 28.000 enheter i 1994, til 50.000 enheter i 2000. I Canada har tallet på solgte varmepumper ligget stabilt på 30.000 i året gjennom hele 1990-tallet, men langt de fleste av disse har vært såkalte vann til vann pumper.

- Grunnvarme er et av de nye, fornybare og miljøvennelige energialternativene, men sammenlignet med Sverige og andre land er vi fortsatt sinker på å utnytte energien magasinert i berggrunn og grunnvann, understreker Kirsti Midttømme.

- Sverige har samtidig lagt seg på et annet system for subsidiering enn Norge. Hittil har myndighetene stilt opp med 26.000 kroner dersom husstandene legger helt om fra elektrisk oppvarming til bruk av vannbårne varmepumper.

Flere energibrønner
Likevel bores det i dag flere energibrønner enn grunnvannsbrønner her i landet. Ifølge Bjørn Halvorsen, leder i Norsk brønnborerforening, er over 60 prosent av brønnene som bores på Østlandet, Vestlandet og i Trøndelag energibrønner.

- Andre landsdeler ligger noe under, men også her er tendensen stigende, fremholder Halvorsen.

Spesialist på inneklima, Jan Vilhelm Bakke ved Haukeland sykehus, gikk nylig ut i NRK Dagsnytt og kritiserte regjeringens satsing på luft til luft varmepumper. Han hevdet at levering av varme med luft forverrer luftkvaliteten.

- Varmen bør leveres på overflatetemperatur, slik at lufttemperaturen kan holdes lavest mulig. Varmepumper som leverer varmen på overflatevarme - slik som vannbåren varme - er bedre, fordi det også forbedrer inneklimaet, påpekte Bakke.

Kontaktperson ved NGU:
Kirsti Midttømme tlf.: 73 90 43 16
kirsti.midttømme@ngu.no

Les mer:
Dette er grunnvarme
Grunnvarmeanlegg i Norge