March 18th 2010

Flymagnetiske målinger utenfor Nordland

NGU har i samarbeid med Norsk Hydro, Oljedirektoratet, Statoil og BP utført magnetiske målinger fra fly i området utenfor Eggakanten i Lofoten-området. De nye måledata vil gi verdifull informasjon om geologien i området, som er et av de minst undersøkte på norsk sokkel.
Hvite linjer viser flymagnetiske data innsamlet de siste 14 årene. Rød ramme viser området for Ra-3-tolkingen.

Flygingene dekker 40.000 km2 med en målehøyde på 220 meter over havoverflaten.

Norges geologiske undersøkelse har de siste 14 årene utført tre andre flymagnetiske måleoppdrag i nærliggende områder. Disse er re-prosessert og sammenstilt med de nye data til et sammenhengende regionalt datasett (ca. 100.000 profil-km) over den nordlige delen av midtnorsk sokkel. En rekke flylinjer i datasettet fra 1989 (LAS-89) oppfylte ikke dagens krav til kvalitet og er derfor målt om igjen i sommer.

Verdifull informasjon
Reprosseringen er utført med programvare utviklet av Eirik Mauring på NGU i løpet av de siste 5 årene.

Den regionale sammenstillingen av aeromagnetiske data vil bli samtolket med reprosesserte gravimetriske data og tilgjengelig seismikk innenfor prosjektet Ra-3 (Røst aeromagnetics 2003).

 

De magnetiske data er samlet inn fra en Piper Chieftain som sleper den magnetiske sensoren 70 meter under flyet.

- De nye måledata vil gi verdifull informasjon om geologien i området som er et av de minst undersøkte på norsk sokkel, sier forsker Odleiv Olesen ved NGU.

Gode bilder
- Forbedret måleinstrument, posisjonering,og prosessering gir vesentlig høyere datakvalitet enn tidligere data fra 60- og 70-tallet. Dyp ned til gneisunderlaget og lokalisering av bruddsoner, vulkanske sentra og utbredelse og mektighet av lavaer og lagerganger avbildes godt på de nye flymagnetiske data. Regionale strukturer som kontinent-osean grense, bruddsoner i havbunnsskorpe (Jenegga/Vesterålen) og transfer-soner kan kartlegges i mer detalj. Prosjektet er åpent for sene deltagere, påpeker Olesen.

Utsnitt av aeromagnetisk kart fra Nordland-området.

Kontaktperson på NGU:
Odleiv Olesen
tlf. 73 90 44 56