March 18th 2010

Leter etter miljøtrussel

Fiskedød i Sunndalsfjorden og funn av kiselalger på steiner i elva Driva, kan indikere en lokal miljøtrussel.
Elektronmikroskopbilde av kiselalger fra stein i Driva. Den avlange, bananformede arten Ceratoneis arcus, som er ca. 0,05 mm lang, er i stort flertall. Klikk på bildet for større versjon.

I vår ble det oppdaget et blekt belegg på steiner i elva Driva, som strekker seg fra Oppdal og ut i Sunndalsfjorden. Samtidig ble det registrert en viss fiskedød i fjorden. Sunndal kommune i Møre og Romsdal ønsker å finne ut om dette har noen sammenheng.

Ukjent årsak
- Vi har brukt et elektronmikroskop for å avdekke det hvite belegget på steinene. Det viser seg at belegget består av 50 prosent kiselalger. Disse er formet som avlange, ubøyde banenformede alger, forteller forsker Aivo Lepland ved NGU.

Han understreker at årsaken til oppblomstringen ikke er kjent, men at den kan være knyttet til den samme lokale miljøtrusselen som har forårsaket fiskedøden. - Det er nødvendig å identifisere hvilke arter som opptrer og å sette dette inn i en økologisk sammenheng. Først da kan vi si noe mer om mulige årsaker til, og effekter av, oppblomstringen, sier Lepland.

Sporer forurensing?
NGU er allerede i gang med å undersøke sedimentkjerner fra nettopp Sunndalsfjorden. Spørsmålet er blant annet om for eksempel forurensing eller kraftutbygging kan spores i sedimentene.

- Dette forutsetter imidlertid samarbeid med andre institusjoner som har nødvendig kompetanse på økologi. Det kan være naturlig at oppfølgingen koordineres av kommunen, antyder Lepland.

Kontaktpersoner ved NGU:
Forsker Aivo Lepland, tlf.: 73 90 43 11
aivo.lepland@ngu.no
Programleder Terje Thorsnes, tlf.: 73 90 42 75
terje.thorsnes@ngu.no