March 18th 2010

Konferanse i Utrecht, Nederland

En internasjonal workshop ble arrangert 30. juni av EuroGeoSurvey, TNO og IUGS (International Union of Geological Sciences). Tema for konferansen var Earth Sciences & the Public. NGUs administrerende direktør Arne Bjørlykke var invitert for å holde foredraget "Public Awareness and Earth Sciences".